Möten
Medlemmar

Styrelse Lions Club Karlshamn 2023-2024

President: Christer Pilelöw

Kassör: Kristina Wihlstrand

Sekreterare: Lars-Göran Edström

Medlemsordf: Christina Lovén

Director: Marita Gill

Utanför styrelsen: Vice president Maths Müller 

 

Kommiteer 2023-2024

IR: Per Lundgren

Julaktiviteter: Marita Gill

Julkort: Christer Pilelöw, Kristina Wihlstrand

Kastellet: Sören Berg, Lasse Edström, Bo Cronqvist

Lions Quest: Vilande

Loppis: Margareta Falk, Lasse Edström, Tomas Karlsson

Medlemskom.: Christina Lovén

Miljö: Tomas Karlsson

PR/Info: Maths Müller 

Programkom: Sören Berg, Christer Pilelöw, Marita Gill, Gun Andersson

Påskaktiviet: Anna-Lena Andersson-Junkka, Marita Gill, Gideon Johansson

Påskträd: Tomas Karlsson, Christer Pilelöw, Lasse Edström, Bo Cronqvist

Sociala kom.: Marita Gill, Christina Lovén, Gun Andersson

Stipendiekom.: Rolf Hammar, Gideon Johansson, Christer Pilelöw

Styrelse: Christer Pilelöw, Lasse Edström, Bo Cronqvist, Kristina

Wihlstrand, Kristina Lovén, Marita Gill

Sponsorkom.: Lasse Edström, Bo Cronqvist

Trivseldans: Gideon Johansson, Gun Andersson, Anna-Lena Andersson-Junkka, Marita Gill

Tuff Tuff tåget: Bo Cronqvist, Lasse Edström

Fastigh. Kulan: Bo Cronqvist, Sören Berg, Tomas Karlsson, Christer Pilelöw, Lasse Edström, Göran Wising

2 medlemmar har inte har någon kommitté: Sylvi Hugosson, Olivia Costea

Eva Fransson Vilande och stödjande medlem


Styrelse Lions Club Karlshamn 2022-2023

President: Christer Pilelöw

Kassör: Kristina Wihlstrand

Sekreterare: Lars-Göran Edström

Medlemsordf: Christina Lovén

Director: Marita Gill

Utanför styrelsen: Vice president Bo Cronqvist, 

 

Kommiteer 2022-2023

IR: Per Lundgren

Julaktiviteter: Marita Gill

Julkort: Christer Pilelöw, Kristina Wihlstrand

Kastellet: Sören Berg, Lasse Edström, Bo Cronqvist

Lions Quest: Vilande

Loppis: Margareta Falk, Lasse Edström, Tomas Karlsson

Medlemskom.: Christina Lovén

Miljö: Tomas Karlsson

PR/Info: Maths Müller 

Programkom: Sören Berg, Christer Pilelöw, Marita Gill, Gun Andersson

Påskaktiviet: Anna-Lena Andersson-Junkka, Marita Gill, Gideon Johansson

Påskträd: Tomas Karlsson, Christer Pilelöw, Lasse Edström, Bo Cronqvist

Sociala kom.: Kristina Kullebacka, Marita Gill, Christina Lovén, Mattias Stjernebielke

Stipendiekom.: Rolf Hammar, Gideon Johansson, Christer Pilelöw

Styrelse: Christer Pilelöw, Lasse Edström, Bo Cronqvist, Kristina

Wihlstrand, Kristina Lovén, Marita Gill

Sponsorkom.: Lasse Edström, Bo Cronqvist

Trivseldans: Gideon Johansson, Gun Andersson, Anna-Lena Andersson-Junkka, Marita Gill

Tuff Tuff tåget: Bo Cronqvist, Lasse Edström

Fastigh. Kulan: Bo Cronqvist, Sören Berg, Tomas Karlsson, Christer Pilelöw, Lasse Edström, Göran Wising

2 medlemmar har inte har någon kommitté: Sylvi Hugosson, Olivia Costea

Eva Fransson Vilande och stödjande medlem

________________________________________________________________________________

 

Lions Club Karlshamn styrelse fiskalåret 2019-2020

President LP: Christer Pilelöw

1:e vice LP: Mattias Stiernerbielke

Sekreterare: Lars-Göran Edström

Kassör: Kristina Wihlstrand

Past president: Christer Pilelöw

Direktor: Marita Gill

Medlemskommitténs ordf: Jan-Åke Gustafsson

 

Våra kommittéer 2020-2021

Arkivarie: Vakant

Blåkullahoppet:  Eva Fransson, Christina Lovén

Glasögon: Christina Kullebacka, Tomas Karlsson

Hemsida: Christer Pilelöw, Mattias Stiernerbielke

IR: Per Lundgren

Julkort: Christer Pilelöw, Kristina Wihlstrand, Åke Loberg

Kastellbyggnaden: Sören Berg,

Kastellcafé: I kommittén ingår Sören Berg, Jan-Åke Gustafsson

Kastellkyrkan, bokningar,: Anna-Lena Andersson-Junkka

Lions Quest/Narkotika: Vakant

Matansvar: Sören Berg, Torsten Arnbro, Tommy Svensson

Medlemskommitté/Info: Göran Wising, Rolf Hammar

PR & Info:  Torsten Arnbro, Mattias Stiernebielke

Program: Christer Pilelöw, Jan-Åke Gustavsson, Marita Gill

Påskträden: Marita Gill, Christer Pilelöw

Registeransvarig: Lars-Göran Edström

Sociala kommittén: Kristina Kullebacka, Christina Lovén, Mattias Stiernerbielke

Konststipendium: Gideon johansson, Rolf Hammar

Musikstipendium: Christer Pilelöw, Rolf Hammar

Stugfogdar: Lars-Göran Edström, Bo Cronqvist, Tomas Karlsson

Tailtwister: Vakant

Trivseldans: Anna-Lena Andersson-Junkka, Gideon Johansson

Tuff-tuff: Bo Cronqvist, Lars-Göran Edström, Jan-Åke Gustafsson

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter