Möten
Medlemmar

 

 

 

 

 

Patientnära cancerforskning

Var tredje svensk får CANCER under sin livstid. Lions Cancerfond Väst stödjer cancerforskningen i västra Sverige!

Du kan stödja cancerforskningen i västra Sverige genom ett bidrag.

Hedra en vän du mist med en minnesgåva eller hylla någon jubilar med en Gratulationsgåva.

Fonden har ingen anställd eller arvoderad personal utan verksamheten bedrivs ideellt i enlighet med Lions etik och syften. Våra totalkostnader är låga och uppgår till max 5%. Det senaste verksamhetsåret uppgick kostnader till 3,43%. Alltså, för varje insatt 100 kr går mer än 95 kr till cancerforskningen.

Mer information  http://www.lionscancerfond.se

 


 

Lions Sverige  nationella projekt Water Means Life - WML 

Målet med projekt: Att ge barnen och deras familjer rent vatten i Bari-regionens byar, som ligger i Puntland (nordöstra Somalia), där lever c:a 150 000 människor. Men, människor flyr från sina hemtrakter på grund av vattenbrist.
Vatten är en grundförutsättning som gör det möjligt att odla, ha boskap, bedriva sjukvård samt utbildningsverksamhet och faktiskt kunna bo i sina hemtrakter. Många flyr norrut över Medelhavet och flera har hamnat i Sverige, men ännu fler tar sig söderut där det finns vatten.

Mer information se bilaga.


 

 

Hjälp Lions hjälpa de glömda barnen!

Sveriges Lions och projektet arbetar efter mottot ”Där det finns behov, där finns Lions.
Projektledare på plats i Turkiet är Leif och Nilgün Niord. Projektledare för insamlingen i Sverige är Per Krantz.

Se bildspel.

Mer information om insamlingen "De glömda barnen".

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter