Möten

 

 

 

 

 

Patientnära cancerforskning

Var tredje svensk får CANCER under sin livstid. Lions Cancerfond Väst stödjer cancerforskningen i västra Sverige!

Du kan stödja cancerforskningen i västra Sverige genom ett bidrag.

Hedra en vän du mist med en minnesgåva eller hylla någon jubilar med en Gratulationsgåva.

Fonden har ingen anställd eller arvoderad personal utan verksamheten bedrivs ideellt i enlighet med Lions etik och syften. Våra totalkostnader är låga och uppgår till max 5%. Det senaste verksamhetsåret uppgick kostnader till 3,43%. Alltså, för varje insatt 100 kr går mer än 95 kr till cancerforskningen.

Mer information  http://www.lionscancerfond.se

 


 

Lions Sverige  nationella projekt Water Means Life - WML 

Målet med projekt: Att ge barnen och deras familjer rent vatten i Bari-regionens byar, som ligger i Puntland (nordöstra Somalia), där lever c:a 150 000 människor. Men, människor flyr från sina hemtrakter på grund av vattenbrist.
Vatten är en grundförutsättning som gör det möjligt att odla, ha boskap, bedriva sjukvård samt utbildningsverksamhet och faktiskt kunna bo i sina hemtrakter. Många flyr norrut över Medelhavet och flera har hamnat i Sverige, men ännu fler tar sig söderut där det finns vatten.

Stöd gärna detta projekt genom att sätta in 100 kronor eller mer på Swish 9019480 eller Postgiro 9019480.   Glöm inte att märka med VATTEN.

Mer information se bilaga.


 

I nästan varje hem ligger brukbara glasögon som ägaren “vuxit ur”. Dessa kan komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

Därför togs Lions iniativet till glasögoninsamlingen för ca 25 år sedan. Begagnade glasögon samlas in från hela landet av Lionsklubbar och skickas till den ideella föreningen Vision For All. Där mäts glasens styrka upp och klassificeras. Glasögonen skickas sedan ut till behövande medmänniskor världen över.

Lämna in dina glasögon till Lions Loppis, Polstjärnegatan 8, Lindholmen.Sverige Lions startar en nationell insamling för att kunna ge humanitär hjälp och stöd till befolkningen i Ukraina. Tack vare Lions internationella organisation och kontakter kommer hjälpen fram till de som behöver den bäst.

Postgiro 901948  Bankgiro 901-9480  Swish 9019480   Märkt med Ukraina     

 

 

Presentera evenemang
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter