Möten
Medlemmar


Kontakta oss

Styrelsen för LC Göteborg / Tuve Säve

President  Gunnnar Nilsson / gunnarnilsson@hotmail.se

Vice President Björn Admyre / bjorn.ad@comhem.se

Sekreterare Ingvar Karlsson / ingvarkarl@telia.com

Kassör Ralph Ahlquist / ralph@bitcom.se

Medlemskommitté Christina Ramberg / christina.ramberg@comhem.se

Aktivitetskommitté Rolf Rondeus / rolf.rundeus@swipnet.se

PR-Infokommitté Stig-Owe Elgborn / soelgborn@gmail.com

Hjälpkommitté Arne Åkerström / arne.akerstrom@comhem.se

Klubbmästare Hans Hellgård / ingerhasse@hotmail.com

Past President Christina Ramberg / christina.ramberg@comhem.se


Bidragsansökan

Lions Club Göteborg Tuve / Säve lämnar efter prövning bidrag i särskilt ömmande fall där ingen annan hjälper. 

Notera att bidragstagare måste vara bosatt eller bedriva sin ideella verksamhet inom vårt verksamhetsområde, Norra Hisingen.

Ansökan om bidrag eller frågor rörande bidrag sänds till Sekreteraren, se ovan.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter