Meetings
Members

                                                                                                                                         

 

President First Vice President Second Vice President Third Vice President
Dave Ring Mason Becker Rob Stein Eric Schultz
  (Corn & Chicken Chair) (Corn & Chicken Co-Chair) (Smelt Fry Co-Chair)
Distinguished Service Award   (Smelt Fry Chair)  
Turk, Russ (Chair)      
Moen, Gary Fundraising Efforts Tour de Fort  (August) Website & Social Media
Jahnke, Lee Jonas, Trish (Chair) Fiege, Jason (Chair) Jonas, Trish (Chair)
James, Rick Ebbert, Michelle Hanke, Dean Hurtgen, Patti (Chair)
Fiege, Jason Peterson, Donna Woods, Jeff Fiege, Jason
Rose, Bob Hood, Lisa Ring, David  
  Fiege, Jason Dunlap, Nate Newsletter
Nominating Onufer, Nancy Baio, Carl Hurtgen, Patti (Chair)
Weber, Dan (Chair) Stine, Rob   Schaefer, Glen
Newell, Pete Strese, Betty   Brockmann, Janice
Rose, Bob   SCARP    (May - August)  
Jonas, Trish   Ebbert, Michelle (Chair) Publicity
  Used Eye Glasses Fiege, Jason (Chair) Moen, Gary (Chari)
Conventions Schaefer, Glen (Chair) Jonas, Trish Hurtgen, Patti (Co-C)
Anderson, John (Chair) Puener, Gale Emrick, Tom Anderson, John
Hood, Lisa - Club Secretary Buell, Bob Benoy, Gib  
Jonas, Trish Hankowitz, Paul   Attendance
  Baio, Carl   Jahnke, Lee (Chair)
Melvin Jonas & Birch Stern   County Fair  (July) Gross, Don (Co-C)
Newell, Pete (Chaiir) Eyeglass Requests Moen, Gary (Chair) Rose, Robert
Jahnke, Lee (Co-C) Grunow, Kim (Chair) Hankowitz, Paul  
Becker, E.G. Cash, Barry Draeger, Roger  New Membership
Emrick, Tom Petersen, Donna Benoy, Gib Becker, Kevin (Chair)
Weber, Dan Onufur, Nancy Mode, Jim Becker, E.G.
James, Rick   Dunlap, Nate Dunlap, Nate
Draeger, Roger Cornea Transport    
Anderson, Johyn Gross, Don (Chair) Civic Improvement  (May)  
Woods, Jeff   Becker, Kevin (Chair) Greeters
Moen, Gary Diabetes Awareness Jacobson, Chuck (Lions Park) Becker, E.G. (Chair)
  Cash, Dr. Barry (Chair) Benoy, Gib (Klement sign & park) Mode, Jim (Co-C)
Committee Assignment Stine, Rob Beran, Frank (Armory) Anderson, John
Ring, Dave (Chair) Jonas, Trish Draeger, Roger (McCoy) James, Rick
Rose, Robert   Emrick, Tom (Milw. Ave) Gebhardt, Tom
Gross, Don Sporting Events Woods, Jeff (Klement-Block Hse)  
Jahnke, Lee Glynn, Jim (Chair) Puerner, Gale Program
Woods, Jeff Roberts, Bill (Co-C)   Moen, Gary  (Chair)
  Benoy, Gib   Becker, Mason
Constitution & By Laws Shafer, Jim Adopt A Highway (April/Sept) Anderson, John 
Rose, Bob (Chair) Reel, Matt Hanke, Dean (Chair) Schaefer, Glen
Newell, Pete (Co-C)   Brandenberg, Jeff Kunz, Gary
Weber, Dan Project Equipment & Safety Schafer, Glen Song Leader
Wiesmann, Dave Glynn, Jim (Chair) Jonas, Trish Draeger, Roger
Schafer, Glen Jacobson, Chuck (Co-C) Brockmann, Janice James, Rick
  Becker, Kevin Wiesmann, Dave  
Financial Reporting Dunlap, Nate McMiller, Peter Invocation
Jahnke, Lee (Chair) Ehrke, Bob Porter, John Draeger, Roger
Keating, Greg Fromader, Micah Lovett, Nicholas Gross, Don
  Newell, Pete    
  Knaack, Trevor   Sunshine
  Wild, Bill Floats & Parades Mode, Jim (Chair)
    Becker, Kevin (Chair) Beran, Frank (Co-C)
  CSC UW Events Becker, E.G. (Co-C) Hershman, John
  Jonas, Trish (Chair) Ring, David Harden, Autumn
  Ring, David (Co-C) Shafer, Steve  
  Becker, E.G. Jonas, Trish Club Historian
  Fiege, Jason Woods, Jeff Becker, E.G. (Chair)
    Lovett, Nicholas Buell, Bob (Co-C)
  Gumball Robinson, Eric Day, Chip
  Ehrke, Bob (Chair)    
  Schafer, Steve (Co-C)    
Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter