Möten
Medlemmar

Insamlade medel

Alla insamlade medel från Lions aktiviteter går i sin helhet vidare som bidrag till lokala, nationella eller internationella stödjande insatser.

Kostnader för administrationen finansieras uteslutande genom medlemmarnas insatser och medlemsavgifter och inte genom insamlade medel.

Ansökan om bidrag

​Lions är en internationell ideell och humanitär organisation med syfte att genom olika insatser, aktiviteter och projekt stödja behövande människor i samhället, när stat och kommun inte räcker till.

Bidragsansökningar ska göras med någon av följande blanketter:
För privatpersoner:  (pdf) eller (word).
För föreningar:  (pdf) eller (word).

via  postadress:   Lions Club Dalby, c/o Lisbeth Adler, Karl XI-Gata 12 B, 222 39 Lund
eller e-post: dalbylions@gmail.com

Bidragsansökningar inom det sociala området behandlas med diskretion. ​Er ansökan kommer att behandlas av oss vid ett ordinarie möte och besked lämnas till den sökande, när beslut fattats.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter