Möten
Medlemmar

Om oss: Klubben bildades 1963 och har ca 30 medlemmar.

Alla Lions arbetar idéellt med insamling av pengar för att bistå dem som behöver hjälp i vårt samhälle.

Vi har 2 kassor:
Bidragskassan dit alla våra insamlade pengar går för att hjälpa behövande.
Klubbkas​san består av våra inbetalda medlemsavgifter. Denna använder vi till trivsel och gemenskap i klubben samt till administrativa avgifter.

På klubbens månadsmöte beslutar vi vilka bidragsansökningar som ska beviljas, och klubben bestämmer själv hur våra insamlade pengar skall fördelas.
Dalbyklubben har en grundregel: 50% av insamlade pengar skall gå till lokala mottagare, och 50% till övriga Sverige / Världen.

Våra största insamlingsprojekt:
Loppisförsäljning sista lördagen i varje månad. Vi tar tacksamt emot skänkta grejer som bli till nytta och glädje för någon annan, 

Lejonmarknad, i augusti är en fest för alla i byn.
Julmarknad vid 1:a advent, julgransinsamling vid Trettondedag jul.

Exempel på våra lokala bidrag:
Bidrag till behövande till jul.
Utflykter och festligheter för äldre, i samarbete med Björkbcken, Hemvården, och Träffpunkten.
Skolstipendier för elever i åk 9 & bidrag till avslutningsfest för åk 9.
Bidrag till kamratstödjande verksamhet på Hagalundskolan.
Stöd till ungdomsklubbar och föreningar.

Nationella / världen
Utbildning av assistanshundar, drogbekämpning m.m.
Katastrofhjälp, Rent vatten projekt, Flickskola i Nepal, m.m.

Är du intresserad av att veta mer vad vi gör?
Kontakta oss och kom med på våra aktiviteter eller välkommen till ett månadsmöte!
Skriv en fråga till oss info@dalbylions.se så svarar vi.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter