Möten
Medlemmar

                     

 

  LIONS HÖSTSALONG 2021

                         2 - 16 OKTOBER

                                  KUPOLEN

                               ENTRÉ 3       PLAN 3    

                        ALLA DAGAR KL 11.00 – 18.00             

     Välkommen till en spännande konstutställning                                                                 

             

 

LIONS VÅRSALONG 2021

Lions vårsalong flyttad till hösten. I dessa coronatider ser vi det omöjligt med konstutställning under våren utan det får bli en höstsalong. Konstsalongen låg faktiskt på hösten tidigare.

 

JULGRANSINSAMLING 2021

Resultat av årets julgransinsamling nästan 14 000 kr. Det kommer väl tillpass för vår hjälpverksamhet. En del till Lions Cancerforskningsfond och lokal hjälpverksamhet.

 

LIONS VÅRSALONG

25 konstnärer deltog och konst för nästan 140 000 kr såldes. Utställning bröts på grund av pandemin och få besökare sista veckan.

Tack till alla konstnärer, konstköpare och konstlottköpare

 

JULGRANSINSAMLINGEN 2020

Årets julgransinsamling är nu avslutats. Vi samlade in granar för 19 000 kr till vår verksamhet för stöd lokalt, nationellt och internationellt. Aktiviteten skedde i samverkan med Borlänge Energi. 

 ÅTERBRUKSJULMARKNAD

 Resultatet av återbruksjulmarknaden blev cirka 7000 kr, som ger klubben möjligheter till att hjälpa och stödja.

                 

JULGRANSINSAMLINGEN 2018

 

​Julgarnsinsamlingen är klar och innebar 395 granar, drygt 15 500 kronor till vår hjälpverksamhet. Granarna bidrar även till värme i kommunen. Ett stortt tack alla givare och till Borlänge Energi för ett gott samarbete.

 

JULGRANSINSAMLINGEN 2016

 

Årets julgransinsamling är avslutad och nästan 350 granar transporterades till Borlänge Energi och bör ge lite värme under resten av vintern. Antalet granar gjorde att vi kan skänka pengar till Lions cancerforskningsfond, Barndiabetesfonden och till lokala behov.

Ett stort TACK till alla som bidragit och speciellt till Borlänge Energi som varit mycket hjälpsamma.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter