Möten
Medlemmar

Utdelning av stipendier 2020

I coronatider kunde inte utdelningen ske på traditionellt vis. Stipendiater fick som vanligt pengarna insatta på sina konton och skolorna skötte utdelning av diplomen.

Stipendiater: 

Amanda Mortazavi, Axel Wennström, Ellen Land, Nilo Jiang, Frida Jacobsson, Emma Jacobsson samtliga Soltorgsgymnasiet och Isabella Östling, Hagagymnasiet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stiftelsen Margareta och Birger Blomqvists fond

Enligt testamente efter Birger Blomqvist donerades ett kapitalbelopp till Stiftelsen Margareta och Birger Blomqvists fond. Fondens förvaltare är Lions Club Borlänge. Fondens avkastning inklusive kapital skall användas för stipendier till studiebegåvade ungdomar bosatta inom Lions Club Borlänges verksamhetsområde (Borlänge kommun). Beslut om vem eller vilka som skall få motta stipendiet skall fattas av klubbens medlemmar efter beredning av en särskilt tillsatt kommitté bestående av tre personer, varav klubbens president utgör en.

Detta är sista året som stipendiet delas ut sedan är fonden slut.

Regler för stipendiet

Avsikten är att varje år dela ut 30 000 kr fördelat på flera stipendiater.

Stipendiet kan sökas av gymnasieelev bosatt i Borlänge kommun.

Ansökan skall inges till Lions Club Borlänge och innehålla följande

- namn, personnummer, adress, telefon, ev. e-postadress

- nuvarande skola, klass, program

- slutbetyg från grundskolan (kopia)

- av skolan utfärdat samlat betygsdokument

- kortfattad beskrivning av vad man avser använda stipendiet till

- annat som sökande önskar åberopa

Kommittén för fonden förbehåller sig rätten att kontakta skolan för ytterligare information.

Klubbens beslut angående stipendiet kan ej överklagas.

Eleven ska vara mantalsskriven i Borlänge kommun.

Ansökningshandlingarna insändes till:

Lions Club Borlänge,

c/o Norgren Saresgatan 24

784 40 BORLÄNGE

SENAST 26 oktober 2020

Ytterligare upplysningar:

. Rolf Eriksson, tel 0243-604 15, rolf.eriksson774@gmail.com

   Lars-Erik Norgren, tel 0243-837 49, norgren@bahnhof.se

 

Utdelning av 2019-års stipendier skedde 12 dec på Soltorgsskolan.

Ordförande Assar Molander med årets stipendiater Awan Ajeenah,Fanny Hessel. William Höglund, Carl Kierki, Joel Zetterström Soltorgsgymnasiet och Elif Yurik, Hagagymnasiet.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utdelning av 2018-års stipendier skedde 6 dec på Soltorgsskolan.

Årets stipendiater tillsamans med klubbens president Nils-Gustaf Steen.

Stipendiater Emma Berglund, Sandra Danielsson,Martin Johansson och Erik Sjödahl Wennergren Soltorgsgymnasiet samt Camuto Danielsson och Leyla Osman Mahmoud Hagagymnasiet.

_______________________________________________________________________________


Utdelning av 2017-års stipendier skedde 6 dec på Soltorgsskolan.

På bilden syns 2017-års stipendiater tillsammans med ordförande Åke Mjöberg, Från vänster Kasper Karlqvist, Alva Drake, Isak Bolin, Åke Mjöberg, Simon Danielsson och Sara Sjödahl Wennergren. Rozerin Kevel kunde tyvärr inte närvara.

 

Utdelning av 2016-års stipendier skedde 15 dec på Soltorgsskolan.

2016-års stipendiater

Fr v Emma Danielsson, Soltorgsgymnasiet, Emma Jansson, Soltorgsgymnasiet, Hampus Domert, Soltorgsgymnasiet,​ ordförande Rolf Lindström, utdelare, Ebba Diffner Karlsson, Soltorgsgymnasiet, Kristoffer Wallertz, Hagagymnasiet och Frida Hedman, Soltorgsgymnasiet.

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter