Möten
Medlemmar

 President/Ordförande: Gunnar Bruhn, 0243-224537, 070-3730622            bruhngunnar4@gmail.com

Medlemskom. ordförande: Ove Täkte, 070-5468250,                                                               ove@takte.se

Utdelningskom. ordförande: Åke Mjöberg, 070-6163850,                                       kvarnen52@gmail.com

Konstkommitté  ordförande Ove Täkte, 070-5468250,                                                             ove@takte.se

Hemsidan : Lars-Erik Norgen, norgren@bahnhof.se

 

Klubbens adress: Lions Club Borlänge,

                               c/o Enochsson, Engelbrektsgatan 7

                              784 31 BORLÄNGE

Klubbens bankgiro 544-3106

Klubbens sammanträdesdag. 3:e onsdagen i månaden med viss korrigering.  Onsdagen i andra jämna veckan i månaden .

Länkar till olika delar av Lions och till Lions knutna hjälpfonder

Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro     www.lcfm.se

Barndiabetesfonden  www.barndiabetesfonden.se

Lions Club International   www.lionsclubs.org

Multipeldistrikt 101 Sverige  www.lions.se

Distrikt 101-M  www.101m.lions.se

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter