Möten

 

Välkommen till Lions Club Båstad!

 

 

Hjälp Lions hjälpa på Alla Hjärtans kväll - digitalt!

På grund av den pågående pandemin kan Lions i år inte anordna Alla hjärtans kväll på Lyckantorget som vi gjort de senaste tre åren.  I stället kommer vi att genomföra ett digitalt arrangemang. Vi sätter upp marschaller hjärtformigt och tänder dem kl 17 söndagen den 14 februari och sänder det live på vår Facebooksida https://www.facebook.com/Lions-Club-B%C3%A5stad-Sk%C3%A5ne-1748936118696394 Välkommen!

Liksom föregående år är syftet att stödja barn och ungdomar i Båstads kommun. Så här såg det ut förra året!


Köp en marschall för nära och kära!

Marschallerna kostar 50: - stycket och beställs via claes.lagerstedt@yahoo.com

Betalning till Swish-nummer 123 514 47 61, bankgiro 281-4549 eller mot faktura.

 

 

 

 

Vad gör Lions?

Lions Club Båstad har ca 25 medlemmar som engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt, vi är ungefär lika många kvinnor som män. Vi har möten en gång per månad i båtklubbens klubbhus i Båstad hamn då vi äter gemensamt planerar vår verksamhet samt att vi har en gäst som föreläser eller informerar eller att vi gör ett studiebesök.

Vår klubb är en del av Lions International som är världens största hjälporganisationer med över 1,4 miljoner medlemmar i 43 000 klubbar i 182 länder. I Sverige finns ca 10 000 medlemmar som samlar in omkring 50 miljoner per år.

Vi i Båstad samlar in pengar till olika hjälpprojekt både lokalt, nationellt och internationellt genom julmarknad, lotterier, försäljning av påskbjörkar, hämtning av granar, ”Alla hjärtans kväll”   mm. Vi bidrar bl.a. med trivselaktiviteter på samtliga av kommunens äldreboenden och ger bidrag till handikappade och behövande ungdomar och lägerverksamhet. Vi bidrar även till barncancer- och barndiabetesfonden och distriktets fond för medicinsk forskning vid Lunds Universitet och till internationell hjälpverksamhet genom Lions Club International Foundation (LCIF).

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet, Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter!

Lions Club Båstad är öppen för såväl kvinnor som män med personligt engagemang och som trivs i gemenskap och social samvaro,nya medlemmar är välkomna!

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter