Möten

 

Välkommen till Lions Club Båstad!

 

 

 

”Alla hjärtans kväll”

Fredagen den 14 februari ordnade vi för tredje året i rad ”Alla hjärtans kväll” på Lyckans torg till förmån för barn och äldre i Båstads kommun. Tack till alla privatpersoner och företag som frikostigt köpte marschaller till ”Alla hjärtans kväll”! Ni har bidragit till vår hjälpverksamhet och till att det blev en stämningsfull och fin kväll - hjärtligt tack!

Vad gör Lions?

Lions Club Båstad har ca 30 medlemmar som engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt, vi är ungefär lika många kvinnor som män. Vi har möten en gång per månad i båtklubbens klubbhus i Båstad hamn då vi äter gemensamt planerar vår verksamhet samt att vi har en gäst som föreläser eller informerar eller att vi gör ett studiebesök.

Vår klubb är en del av Lions International som är världens största hjälporganisation med över 1,4 miljoner medlemmar i 43 000 klubbar i 182 länder. I Sverige finns ca 10 000 medlemmar som samlar in omkring 50 miljoner per år.

Vi i Båstad samlar in pengar till olika hjälpprojekt både lokalt, nationellt och internationellt genom julmarknad, lotterier, försäljning av påskbjörkar, hämtning av granar, ”Alla hjärtans kväll”   mm. Vi bidrar bl.a. med trivselaktiviteter på samtliga av kommunens äldreboenden och ger bidrag till handikappade och behövande ungdomar och lägerverksamhet. Vi bidrar även till barncancer- och barndiabetesfonden och distriktets fond för medicinsk forskning vid Lunds Universitet och till internationell hjälpverksamhet genom Lions Club International Foundation (LCIF).

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet, Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter!

Lions Club Båstad är öppen för såväl kvinnor som män med personligt engagemang och som trivs i gemenskap och social samvaro,nya medlemmar är välkomna!

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter