Möten
Medlemmar

Klubbprojekt

Lions Club Bara stödjer aktivt flera internationella hjälpprojekt. Som framgår av sidan "lämnade bidrag" stödjer LC Bara såväl internationell som nationella och lokala projekt. För en fullständig beskrivning av pågående projekt hänvisas till Lions Club International

 

Lions syften
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
Att befrämja god samhällsanda
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling
Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Lions Etik
Fullgör ditt arbete med omsorg
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig
Gör vänskap till ett mål inte ett medel
Fullgör lojalt dina samhällsplikter
Hjälp dem som behöver ditt stöd
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm
Bygg upp i stället för att riva ner

Lions uppgift
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan

Lions valspråk...
We serve - vi tjäna

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter