Möten
Medlemmar

LIONS CLUB BARA
 
2019-01-06/AA  Sid. 1(1)
  
Så hanterar Lions Club Bara dina personuppgifter
 
Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) inom hela EU och det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Lions centralt har skickat ut information om hur man hanterar dina personuppgifter i det centrala medlemsregistret. Förutom detta register finns du med i vår egen hemsida www.bara.lions.se eller som den riktiga länken är www.e-clubhouse.org/sites/bara/  På denna site finns ditt namn, adress, telefonnummer, roll inom klubben samt din email adress. Namnen används för att visa allmänheten vilka medlemmar som finns i Lions Club Bara, övriga uppgifter för våra egna behov. Du har rätt enligt nya personuppgiftslagen (GDPR) att tas bort från sidan och att alla dina uppgifter försvinner. 
Du kan själv se vilken information som finns om dig genom att titta på de allmänna sidorna eller på medlemssidorna där du loggar in genom din email adress och lösenord bdfhjln.
Om du vill att dina uppgifter tas bort kontakta den webbansvarige (för tillfället undertecknad)
Flemming
 
 
Framtaget av Flemming Schultz och distribuerat till klubbens medlemmar med mejl 2018-05-23 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter