Möten
Medlemmar

En viktig del av verksamheten för Lions Club Bara är att samla in medel, som vi sedan delar ut till olika behjärtansvärda ändamål.

Lions Club Bara har kunnat lämna värdefulla bidrag till bl.a:

Barn-och ungdomssjukhuset i Lund – lekterapi, underhållning, uppmuntran 

Hundar i samhällets tjänst – narkotika-sökhundar, servicehundar, ledarhundar, vårdhundar

Lions Rent Vatten förser byar, skolor och sjukhus med rent vatten

Världens Barn - årlig insamling som leds av Radiohjälpen  

Lions stipendier - klubbens egna, distriktets och riksorganisationens

Idrotts- och scoutföreningar (lokala) -ungdomsverksamhet  

Solgården -underhållning och förplägnad  

Stöd till funktionshindrade - bl.a. till deltagande vid Paralympics

Syriska flyktingbarn – i läger i Libanon, Jordanien och Turkiet  

Lions Mässlingsinitiativ -ett internationellt vaccinationsprojekt  

Leende Barn i Vietnam -operationer av barn med läpp- och gomspalt

Katastrofhjälp till Nepal -genom Lions internationella hjälpfond  

Lions Forskningsfond Skåne - patientnära klinisk forskning

Barndiabetesfonden - stödjer forskning för att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Internationella ungdomsläger  

Prostatacancerförbundet - verkar för ökad kunskap om prostatacancer.

Missing people - hjälper polis och anhöriga att rädda liv. 

Natashas barnläger – sommarläger för fattiga ukrainska strålskadade barn

Hand i Hand - bekämpar fattigdom genom att hjälpa framförallt kvinnor att starta egna företag

Totalt har LC Bara under verksamhetsåret 2018-2019 kunnat ge bidrag på sammanlagt 277 000 kr vilket måste anses vara ett mycket bra resultat för en  klubb med 23 medlemmar.

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM HJÄLPT OSS HJÄLPA

NI ÄR FANTASTISKA!

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter