Möten
Medlemmar

En viktig del av verksamheten för Lions Club Bara är att samla in medel, som vi sedan delar ut till olika behjärtansvärda ändamål.

Bidrag från Lions Club Bara juli 2022-mars 2023

Klubbens verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni nästkommande år.

Nedanstående omfattar därför inte de sista 3 månaderna. Hittills har vi lämnat totalt 276 880 kr i bidrag. Våra intäkter kom huvudsakligen från loppmarknader, försäljning av dörrkransar, julgransinsamling och annonser i våra blad.

Hjälp till Ukraina 90 800 kr

I inledningsskedet av kriget i Ukraina och den stora flyktingströmmen lämnades bidrag till Lions hjälp till dessa med kläder, mat och hygienartiklar. Detta har också fortsatt med elgeneratorer till skolor och sjukhus.

Lions Barncancerprojekt 25 000kr

Förutsättningarna för drabbade barn är så olika i världen. Olika projekt som omfattar utbildning, diagnostikutveckling, sjukhusvård, medicinsk utrustning och stöd till cancersjuka barns föräldrar.

 Lions Tältprojekt 100 000 kr

Tält som via MSB (Myndigheten för samhälle och beredskap) fraktas till olika katastrofer i världen. Senaste leverans till jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien.

 Lions Forskningsfond Skåne 51 000 kr

Vår egen forskningsfond i Skåne som lämnar anslag till patientnära medicinsk forskning. Inriktningen är till äldre, barn och ungdom. Resultaten kan omsättas till verkligt bruk inom kort tid. Fonden har

ambitionen att varje år dela ut minst 1 000 000 till ett antal forskare inom Skåne.

Projektkatalogen 10 080 kr

Lions i Sverige samlar gemensamt in bidrag som går till ett antal projekt i Sverige och globalt t.ex: Lions katastrofberedskap, rent vatten i Tansania, hjälp till funktionshindrade, ungdomsutbildning (Lions Quest), miljöpris, stipendier och Lions internationella fond som hjälper till vid olika katastrofer i världen.

Totalt har LC Bara under verksamhetsåret 2018-2019 kunnat ge bidrag på sammanlagt 277 000 kr vilket måste anses vara ett mycket bra resultat för en  klubb med 23 medlemmar.

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM HJÄLPT OSS HJÄLPA

NI ÄR FANTASTISKA!

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter