Möten
Medlemmar

Vad gör egentligen Lions Ängelholm?

Lägerverksamhet för barn

Varje år hjälper vi och Lions Munka Ljungby till att finansiera läger för barn från Ängelholms Kommun så att de får möjlighet att komma iväg några dagar och träffa andra barn och byta miljö. Detta gäller barn som har ett dokumenterat behov av att komma iväg och träffa andra några dagar under sommaren.

Påskris pryder de flesta butiker och företag under Påskveckan och det är vi på Lions som har det som en aktivitet varje år och den inbringar en del pengar som vi kan använda till att stödja behövande både i vår närmiljö men även globala insatser. 

Gåsamiddagar serveras på Ängelholms äldreboenden och är en uppskattad aktivitet. Lions Clubs medlemmar serverar och umgås med de boende på hemmen under trevlig samvaro. En tradition som pågått sedan 1965 och ett mycket uppskattat inslag i de gamlas vardag. Klubbens förhoppning är att ekonomin ska tillåta en fortsättning även kommande år. Ansvarig: Bo Holmberg Tfn: 070-6501452 

Lions Julmarknad på Tingstorget är en mycket välbesökt och inbringar ett fint tillskott till LIONS. Tack till er alla som bidrar med att köpa lotter, besöka Tomtegrottan, fiskdammen eller köpa korv m.m. Många bäckar små ......

Ängelholms LuciaLuciakontakt är Gertie Hansson på tfn: 070-7257991

Projekt mot barnprostitution i Nepal ett distriktsprojekt, som startade under våren 2006. Verksamheten fortsätter nu i skolans egen regi. Skolledningen har tagit över ansvaret men lions finns med i styrelsen.  Fortfarande finns behov av faddrar till de flickorna som går på skolan. 

Upplysningar kan fås från projektansvarig lions Bo Sigeback, e-post: sigeback@spray.se 
Fadderverksamheten hjälper eleverna vid skolan ekonomiskt. För 100 kronor i månaden kan Du göra en insats. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

Lions Club i Ängelholms ungdomsledarstipendium är den sista aktiviteten för verksamhetsåret. Det delas ut under högtidliga former och på Svenska Flaggans Dag i Hembygdsparken.                                                                                                     

Kom med som medlem i lionsLionsmedlemskap innebär mycket ideellt arbete men också mycken fin gemenskap. För att lättare kunna klara våra åtaganden och aktiviteter ser vi gärna att vårt medlemsantal ökar något. Finner Du vår verksamhet intressant är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss för information. Det finns också möjlighet att medverka vid något eller några av våra möten eller aktiviteter för att  känna på hur det är att vara en lions. Ta kontakt med någon av oss på  under fliken medlemmar. 

Våra månadsmöten är andra tisdagen i månaden och vi träffas på Nya Kungsgården, Brisgatan1 i Ängelholm kl. 18.30. Klubbmästare Claes Johansson når du på  Mobil: 070-6716233 eller claes.johansson18@telia.com
 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter