Möten
Medlemmar

Klubben i Ängelholm  bildades den 23 november 1955. Fadderklubb var LC Helsingborg och dess vicepresident Thorsten Börjesson fadder. Charterpresidenten hette Harry Sonnevi. Efter en högtid i Barkåkra kyrka avhölls charterfesten på F10 officersmäss. Se bild.

Lions Club International – Syften

 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
 • Att befrämja god samhällsanda.
 • Att genom aktiva insatser bidraga till en positiv samhällsutveckling.
 • Att förena medlemmarna med band av vänskap gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
 • Att utgöra ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion.
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Lions uppgift

Att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov genom frivilliga insatser med lokalt engagemang och internationell samverkan

Lions etik

 • Fullgör Ditt arbete med omsorg.
 • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
 • Försök att alltid göra Ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
 • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
 • Var lojal mot Dina medmänniskor och ärlig mot Dig själv.
 • Var mot andra som Du vill att andra ska vara mot Dig.
 • Gör vänskap till ett mål inte till ett medel.
 • Fullgör lojalt Dina samhällsplikter.
 • Hjälp dem som behöver Ditt stöd.
 • Var positiv i din kritik och frikostig med Ditt beröm.
 • Bygg upp i stället för att riva ned.
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter