Möten
Medlemmar

Att söka Anslag från Lions Club i Ängelholm

Varje år ger Lions Club Ängelholm bidrag till behjärtansvärda ändamål även lokalt. Det kan vara allt från ekonomiskt stöd till familjer och barn till resor för funktionshindrade m.m.

Hur söker jag bidrag från Lions?

För att vi kan behandla din ansökan så snabbt och smidigt som möjligt behöver vi följande:

  • en kort beskrivning av behovet/ aktiviteten
  • hur många personer det rör sig om
  • när det kommer att äga rum
  • vilka utgifter som behöver täckas
  • ange också om du har sökt pengar på annat håll
  • vem ska stå som kontaktpersonen

Då varje ansökan behandlas först av styrelsen och sedan av klubbens alla medlemmar under ett månadsmöte måste du skicka in din ansökan helst ett par månader innan du behöver pengarna.

Du skickar in ansökan till: Leif Blomqvist, leif_blomqvist@telia.com

När din ansökan har godkänts betalas pengarna ut när det är helt klart att projektet/behovet blir av och att pengarna går direkt till "slutanvändaren". Vi behöver ju också veta konto- eller bankgironumret dit pengar ska skickas.

Till sist, är vi tacksamma om du kan ge oss en liten redovisning i efterhand, gärna med bilder. Givetvis behandlar vi din ansökan  med diskretion.

*Observera att vi inte ger bidrag till andra ideella föreningar.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter