Möten

Cancerforskningsfonden

Inlämningsställen för gåvor:
Fonus Ånge 

Fondens PlusGiro:  65 68 - 0  

I DAG BOTAS MER ÄN VARANNAN PATIENT från sin cancersjukdom. Bidrag som ges till fonden går oavkortat till stöd av forskning med koppling till norra Sverige. De administrativa kostnaderna är så låga som 1 % tack vare Lions ideella insatser och generös sponsring. För att vi i norra Sverige även fortsättningsvis skall kunna hålla god kvalitet på forskningen behövs Ditt bidrag.

Sedan starten av fonden har över 1.400 projekt erhållit bidrag och forskningsområden som erhållit stöd är bland annat forskning om

 • nya och bättre metoder för diagnostik av cancer
 • förebyggande -prevention
 • nya och effektivare behandlingsmetoder med mindre biverkningar
 • omvårdnad/livskvalitet
 • bröst och prostatacancer
 • lungcancer
 • hjärntumör
 • leukemi

Dessutom har bidrag lämnats till

 • inköp av kvalificerad utrustning vid onkologiska kliniken i Umeå
 • terapiverksamhet vid patienthotellet Björken i Umeå
 • hållande av smärtlindringssköterska.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter