Möten

Välkommen till Lions Club Ånge

Lions Club Ånge bildades 22 oktober 1952 och har som sitt verksamhetsområde Ånge kommun förutom Torps socken.

Barnens Dag, Luciafirande, julmarknad, jul 5:an och sandförsäljning är exempel på evenemang som under årens lopp förknippats med Ånge Lions.

Lions är en internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen. Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter