Möten

Lions Club Aneby Medlemmar

Styrelsen: 

President: Lennart Rudby
Sekreterare: Per Ahlgren och Roger Larsson
Kassör: Håkan Svenson
Tailtwister: Torulf Ericsson
Klubbmästare: Håkan Erlandsson
Past President: Bertil Aronsson
Medlemsordförande: Torulf Ericsson
PR-ansvarig: Anna-Karin Gustavsson och Arnold Grunditz

Medlemmar:
Ken Andersson
Börje Carlsson
Kurt Erlandsson
Lise-Lotte Eskilsson 
Johan Henning
Hans-Åke Johansson
Kent-Inge Karlsson
Annelie Sandberg
Anders Sandell
Jimmy Sätervik

Är du intresserad av att bli medlem? Kontakta Kurt Erlandsson 0709 - 98 38 15

Hur länge har våra medlemmar varit med

Namn                                               Medlem sedan....
Börje Carlsson                                 juni                           1977
Per Ahlgren                                     okt                            1977
Hans-Åke Johansson                      sept                          1981
Roger Larsson                                 mars                        1982
Håkan Svenson                               feb                           1986
Anders Sandell                                juni                           1992
Torulf Ericsson                                 juni                           2000
Arnold Grunditz                               sept                          2000
Ken Andersson                               feb                            2006
Kurt Erlandsson                              mars                         2006
Lennart Rudby                                jan                            2007
Bertil Aronsson                               mars                         2009
Kent-Inge Karlsson                         maj                           2015
Johan Henning                               jan                            2016
Jimmy Sätervik                               jan                            2016
Anna-Karin Gustavsson                 sept                          2018
Annelie Sandberg                          nov                           2021
Lise-Lotte Eskilsson                       nov                           2021
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter