Möten

Lions Club Aneby Medlemmar

Per Ahlgren
Ken Andersson
Bertil Aronsson
Börje Carlsson
Torulf Ericsson
Kurt Erlandsson 
Arnold Grunditz
Lena Gustafsson
Johan Henning
Ann-Charlotte Isaksson
Hans Åke Johansson
Kent-Inge Karlsson
Roger Larsson
Patrik Löfdahl
Gunnar Nässil
Lennart Rudby, LP
Anders Sandell
Håkan Svenson
Åke Särnå
Jimmy Sätervik
Anna Karin Gustavsson
Torhallur Heimisson 

Inttresserad av att bli medlem, kontakta Kurt Erlandsson 0709 - 98 38 15

Hur länge har våra medlemmar varit med

Namn                                               Medlem sedan....
Börje Carlsson                                 juni                           1977
Per Ahlgren                                     okt                            1977
Gunnar Nässil                                 mars                         1980
Hans-Åke Johansson                      sept                          1981
Roger Larsson                                mars                         1982
Håkan Svenson                               feb                           1986
Anders Sandell                                juni                           1992
Torulf Ericsson                                 juni                           2000
Arnold Grunditz                               sept                          2000
Lena Gustavsson                            dec                           2000
Ken Andersson                               feb                            2006
Kurt Erlandsson                              mars                         2006
Lennart Rudby                                jan                            2007
Bertil Aronsson                               mars                         2009
Ann-Charlotte Isaksson                  sept                          2009
Åke Särnå                                       feb                            2015
Kent-Inge Karlsson                         maj                           2015
Johan Henning                               jan                            2016
Jimmy Sätervik                               jan                            2016
Patrik Löfdahl                                 nov                           2017
Anna-Karin Gustavsson                 sept                          2018
Torhallur Heimisson                       jan                            2019 
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter