Kokoukset

Varastostamme

vuokraamme arkistotilaa edullisesti yhdistyksille, yrityksille ja klubin jäsenille. 

Klubin toimintasuunnitelma 2019-2020

1 Keskeiset kauden tavoitteet

Missio

LC Vehmersalmi on yleishyödyllinen palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestö. Järjestö kerää varoja yleisölle suunnatuilla aktiviteeteilla Vehmersalmen nuorten ja lasten sekä muiden apua tarvitsevien hyväksi. Lisäksi järjestö auttaa palveluaktiviteeteilla parantamaan elämän laatua paikkakunnan asukkaille. Järjestö rakentaa yhteistyötä muiden paikkakunnalla toimivien tahojen kanssa tämän tarkoituksen toteuttamiseksi.

Visio 2022

LC Vehmersalmi tunnetaan ja arvostetaan paikkakunnan nuorten ja lasten auttajana sekä syrjäytymisen torjujana. LC on kiinnostava ja jäsenmäärältään paikkakunnan väestöpohjaa kuvaava yhteistö, jossa on palkitsevaa ja hauskaa toimia yhdessä.

Paikkakuntalaiset arvostavat Lion-työtä. LC Vehmersalmi on Suomen Lions Liiton piirissä tunnettu ja tunnustettu esimerkillinen klubi.

1 Keskeiset 2019 – 2020 kauden tavoitteet

1.1 Jäsenet

 • tasapainottavaa jäsenhankintaa jatketaan, jäsenmäärä kauden lopussa 35 jäsentä

 • kummien toiminnan aktivoiminen; uusien jäsenten ja kummien yhteinen seminaari syys- ja kevätkaudella

 • jäsenten osallistumisen aktivoiminen

  • nimetään kk-tapaamisten suunnitteluun ja toteutukseen toimikunnat kuhunkin tapaamiseen

  • uusia jäseniä nimetään aktiviteettien työryhmiin

  • nimetään klubin kokeneesta jäsenestä ”klubikummi”, jonka tehtävänä on huolehtia uusien jäsenten kouluttamisesta

1.2 Varainhankinta

 • VesjPerä-tapahtuman toteutus yhteistyössä paikkakunnan nuorten kanssa

 • joulun ajan aktiviteettien ajanmukaistaminen, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

 • palveluaktiviteetit; yhteistyössä paikkakunnan muiden järjestöjen ja seurakunnan kanssa, talkooapu ja kuljetukset tapahtumiin


 

1.3 Avustustoiminta

 • nimikkoprojektin etsiminen yhteistyössä paikkakunnan muiden toimijoiden ja kaupungin sekä seurakunnan kanssa

 • kohteena edelleen Vehmersalmen nuoret ja vanhukset

1.4 Tiedotustoiminta

 • tiedotussihteerin toimenkuvan tarkentaminen ja aktivoiminen, laaditaan tiedotussuunnitelma

 • WEB-sivuston ylläpito; etenkin annettujen avustusten julkistaminen

Toimintakauden 2019-2020 hallinto ja tapahtumat

Yhteisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää osallistumista. Jäsenkasvu ja huolellisesti valmistellut klubitoiminnot aktivoivat jokaista. Yhdessä toimimme tehokkaammin. Joukkoomme on liittynyt uusia jäseniä ja naisia, joten klubin on löydettävä kaikkia jäseniä kiinnostavia toimintamuotoja ja aktiviteetteja.

Klubikäytäntöjä ja kuukausitapaamisia kevennetään. Etusijalla on jäsenten yhdessäolo ja viihtyvyys. Sääntöjen vaatimat kokoukset ovat vuosikokous lokakuussa ja vaalikokous huhtikuussa.

Klubin hallitus huolehtii siitä, että toiminnot valmistellaan asianmukaisesti ja taloudenpidosta huolehditaan. Yhteistyötä muihin paikkakunnan yhdistyksiin ja naapuriklubeihin tiivistetään. Klubin nettisivua päivitetään osoitteessa e-clubhouse.org/sites/vehmersalmi/. Arkistojen varastointitoimintaa jatketaan ja kehitetään.

Klubin arvot ovat

 • paikallisuus

 • yhdessä autamme enemmän

 • rehellisyys

 • oikeudenmukaisuus

Viralliset asiat hoidetaan klubi-illoissa hallituksen hyvin valmistelemina lyhyesti ja tehokkaasti. Jäsenien aktiivisuutta palkitaan kauden päättyessä.


 


 

Klubihallitus

Presidentti Marko Miettinen

 1. varapresidentti Kari Tolvanen

 2. varapresidentti Jari Puustinen

Past presidentti Jorma Päivinen

Sihteeri, tiedotussihteeri Riitta Junnila

Rahastonhoitaja Merja Räsänen

Webmaster Tauno Sonninen

Tailtwister/klubimestari Orawan Rouvinen

Jäsenjohtaja Tenho Räsänen

Quest/LCI Petri Tyllinen

 

Kokoukset

Klubitapaamiset; kuukauden 1. tiistai klo 18.00 Ravintola Ellassa.

Hallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa.

Sääntöjen mukaiset kokoukset: vuosikokous lokakuussa ja vaalikokous huhtikuussa

Aktiviteetit

Aktiviteetteja toteutetaan jäsenistön yhteistyöllä vehmersalmelaisten hyväksi, mutta osallistutaan myös piirin ja liiton toimintoihin.


 

 

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter