Kokoukset

KUINKA JÄSENEKSI PÄÄSEE?

Sääntöjen 3. §: "Klubin jäseneksi voidaan valita käytökseltään ja elämäntavaltaan moitteettomaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole holhouksen alainen.  Kukaan ei saa olla samanaikaisesti useamman kuin yhden lionsklubin jäsen kunniajäsenyyttä tai liitännäisjäsenyyttä lukuun ottamatta."

Ote sääntöjen 5. pykälästä:  "Klubin toimivaksi jäseneksi voi liittymistahtonsa ilmaissut henkilö tulla vain kutsun perusteella. Jokainen klubin toimiva jäsen voi tehdä kirjallisesti hallitukselle ehdotuksen uuden toimivan jäsenen valitsemisesta.  Klubikokous hyväksyy jäsenyyden yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Klubin toimivaksi jäseneksi kutsuttu ja liittymistahtonsa ilmaissut henkilö saa täyden klubijäsenyyden sen jälkeen, kun hänet on virallisesti otettu vastaan varsinaisessa kokouksessa ja hän on suorittanyt liittymis- ja jäsenmaksunsa."

Jäseneksi aikova voi ottaa yhteyttä jäsenjohtajaamme tai keneen tahansa jäseneen.  Yhteystiedot ovat nettisivumme etusivulla. Myös naiset ovat tervetulleita klubimme jäseniksi!

Klubin tarkoitus

1. Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.

2. Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

3. Kannustaa palvelunhaluisia henkilöitä epäitsekkääseen toimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä.

4. Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä klubin jäsenten samoin kuin kaikkien ihmisten kesken.

5. Antaa tilaisuuksia vapaaseen keskusteluun kaikista yleisesti kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.

6. Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan.

7. Toimia yhteistyössä lionsklubien kansainvälisen järjestön Lions Clubs Internationalin sekä moninkertaispiirin MD 107 eli Suomen Lions-liitto r.y:n kanssa niiden jäseninä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä sekä juhla- ja muita siihen verrattavia tilaisuuksia.

Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä harjoittamalla asianomaisen luvan saatuaan varojen keräystoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen.

TULE MUKAAN - SINUA TARVITAAN!

Lisätietoa saat nettisivuilta:

www.lions.fi/                                          (Suomen Lions-liiton sivu)

www.lionsclubs.org/                                (Kansainvälisen päämajan sivu - myös suomeksi)

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter