Möten

Foton


Avgående president Ronny Quist, överlämnar vid kvällens månadsmöte den 10 juni, klubban till nuvarande president Ernst Inzinger inför lionsåret 2019-2020.Vid kvällens månadsmöte den 13 maj, tilldelades Anita Persson och Gertie Persson en Melvin Jones utmärkelse, för deras engagemang i humanitär hjälpverksamhet.Vid inleder månadsmötet den 8 april med installationsceremoni för vår nya och yngsta medlem Julia Lindholm. Vi hälsar Julia välkommen i gemenskapen. Fadder är Ronny Quist.Under Lions högtidliga former installeras vid månadsmötet den 11 mars våra nya medlemmar, Bodil och Göran Welén. Vi hälsar Bodil och Göran välkomna i gemenskapen. Fadder är Gertie Persson.Vi inleder decembermötet med installation av Mats Nilsson och Mickael Gajcanin samt hälsar dem välkomna som nya medlemmar. Fadder Leif Hansson.Under Lions högtidliga former installeras vid månadsmötet den 12 nov vår nya medlem, Hans Åkerman. Vi hälsar Hans välkommen i gemenskapen. Fadder är Leif Hansson.Ragnar Carlsson tilldelas ikväll Melvin Jones plakett som hedersbetydelse för humanitära insatser.Avgående president Ernst Inzinger överlämnar Lionskedjan till nuvarande president Ronny Quist inför Lionsåret 2018-2019.Vid månadsmötet den 12 februari har vi glädjen att hälsa Katarina Euström välkommen som ny medlem. Katarinas fadder är Brittmarie Lindquist.


Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter