Möten
Medlemmar
   

Vad är Lions ?

Lions är en internarionell organisation som varit verksam sedan 1917 och som engagerar sig i humanitär service. Lions bygger på enskilda klubbars frivilliga engagemang.
Verksamheten bedrivs i mer än 190 länder över hela världen i såväl öst som väst.
Totalt finns ca 45 000 Lionsklubbar och 1,3 milj medlemmar.
I Sverige finns 14 000 medlemmar fördelade på 530 klubbar.

Medlemskap i Lions innebär ett aktivt engagemang för medmänniskan, inspirerande personlig utveckling samt gott kamratskap. Lions är ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion.

 

Lions motto 

We serve - vi tjänar (mänskligheten) är Lions internationella motto.
För samhällsansvar och livskvalitet - motto för Lions Sverige.

Varje intjänad krona från våra aktiviteter går direkt till behövande (lokalt och internationellt). Alla administrativa kostnader betalas av medlemsavgifter.

 

Lions syfte

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk

Att befrämja god samhällsanda

Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse

Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion

Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter