Möten
Medlemmar

                       

Presidie 2020 - 2021

Claes Lindqvist President 070-511 95 54 lindqvist_c@hotmail.com
Hans Sigsfors Vice president 073-404 11 20 sigsforshans@gmail.com
Jan Ögård Sekreterare 073-903 90 40 j4a1n@tele2.se
Lars Andersson Kassör 073-964 24 29 lasse_49@hotmail.se
Tommy Wik PR-man 070-510 68 98 tommy.wik45@gmail.com
Bengt-Arne Björlin Klubbmästare 070-540 08 07 bjorlin@tele2.se
Rolf Lövgren Senior adviser          070-513 36 89 rolf.lovgren@telia.com
  Past president    
       

Revisorer 2020 - 2021

Anders Svensson  
Göran Bergqvist  

Valberedning 2020 - 2021

Sammankallande: Tommy Wik
Övriga medlemmar: Rolf Lövgren
  Rune Jonsson

 

 

   Kommittéer/arbetsgrupper inom Lions Sotenäs
 

Informationskommitté

Sammankallande: Claes-Olof NIlsson
Övriga medlemmar: Bengt-Arne Björlin
  Christer Bohlin

Informationskommittén skall svara för information om Lions och den egna klubbens verksamhet. Kommittén skall i sitt arbete rikta sig mot såväl medlemmarna, med särskild tonvikt på nya medlemmar, som mot allmänheten.


 

Festkommitté

Klubbmästare: Bengt-Arne Björlin
Vice klubbmästare: Lars Hedvin
Övriga medlemmar: Åke Rönnblom
  Göran Eklöf
  Kjell Johansson
  Sten Rönnblom
  Thor Röstad
  Göran Samuelsson
  Hans Sigsfors
  Claes Brygge
  Göran Bergqvist

 


Ungdomsledarstipendium

Sammankallande: Rolf Löfgren
Övriga medlemmar: Claes Brügge
  Christer Hultgren

 


Aktivitetskommitté

Sammankallande: Tommy Wik
Övriga medlemmar: Claes Lindqvist
  Claes-Olof Nilsson
  Nils Hafström
  Conny Gustavsson
  Benny Linderot
  Lars Bergenson
  Kent Bryngelsson
  Peter Arndt
  Lennart Westerlund
  Rune Jonsson
  Rune Karlsson
  Kåre Traeland
  Raoul Wall
   
 

 

 
 

 


 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter