Möten

Aktiviteter

Aktiviteter under ett år i Lions Club Simrishamn

Lions Club bedriver insamlingsverksamhet såväl lokalt, nationellt som internationellt. Den lokala insamlingsverksamheten i Simrishamn bedrivs genom ett antal aktivitetskommittéer. Våra medlemmar, f.n. 33 stycken, ingår alla i en eller flera kommittéer och träffas inom ramen för dessa för att förbereda den aktuella aktiviteten. Detta arbete kan t.ex. innebära framtagning och tillverkning av skyltar och annat reklammaterial, trycksaker och lotterivinster eller att förhandla överenskommelser med sponsorer och leverantörer.

När aktiviteten sedan genomförs engageras alla medlemmar för att delta på många olika sätt.

Alla medlemmar i Lions arbetar helt ideellt. Medlemmarna betalar årligen en medlemsavgift som bekostar administrativa utgifter. Därigenom kan insamlade medel gå oavkortade till hjälpverksamhet (efter avdrag för eventuella leverantörskostnader som ej är sponsrade i den aktuella aktiviteten).

Klubbens medlemmar kallas till möte en gång per månad. I Simrishamn genomförs månadsmötet alltid den tredje tisdagen i månaden. Dessa möten behandlar bl.a. klubbens ekonomi, bidrags- och stipendie-ansökningar, nationella och internationella klubbaktiviteter och våra aktivitets-kommittéers aktuella status. Mötet avslutas med ett måltidskalas under gemytliga former.

Scrolla ned, eller klicka på någon av menyknapparna till höger för att läsa mer om de olika aktiviteterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linje

 

Barn till Barn

Ansvarig: Eva Åkesson 0769-431 201.

I denna zonaktivitet har klubben medverkat genom att transportera och dela ut julklappar till barn i behövande länder, som samlats in av Lions i Simrishamn, Ystad och Skurup. 
Julklapparna ska 2023 delas ut till barn på ett.barnhem och på en skola för synskadade utanför Budapest för barn och ungdom upp till 18 år. Målet är att så långt möjligt låta barn som lever under sådana förhållanden att de är i särskilt behov av extra uppmuntran få del av julklapparna.
Vi har även skickat kläder till barn i Ukraina.
 

Julklappsinsamlingen sker årligen under söndagen 1:a Advent på Hotell Turistgården i Simrishamn. För aktuell tid se under fliken Aktuellt.
Annons införs i Ystads Allehanda under november månad där det framgår vad för leksaker och annat som vi främst vill ha. Ystads Allehanda medverkar också med ekonomiskt bidrag.
Julklapparna från Simrishamn, Tomelilla och Skurup transporterasi början av december behövande och delas ut på barnhem.
 

Jultomte i BudaPest 2023

Sedan många år tillbaka har Lionsklubbarna i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Ystad en gemensam insamlingsaktivitet ”Barn till Barn” i samband med julmarknaderna. 

Grundidén är att ”våra” barn skall ge leksaker, kramdjur etc. som är hela och fina men som inte används längre. Numera finns det även önskemål om hygienartiklar, skriv-och ritmateriel, sportartiklar, ryggsäckar, kläder och skor.

Sjöbo har samlat in till Stadsmissionen i Malmö medan de övriga klubbarna har samlat in till barn i Polen och Litauen.  Några Lionsmedlemmar har följt med och sett till att paketen har hamnat i rätta händer.                                                                                                                          

I takt med att levnadsvillkoren förbättras i länderna måste Lionsklubbarna se till att leta upp platser där hjälpen gör bäst nytta.

I Budapest finns en blindskola med totalt 130 elever i åldern 6-16 år varav 100 bor på internat. Dit skickades lämpliga paket från årets insamling och de överlämnades av Anders Rendik från Lions Club Romeleåsen och representanter från Lions Club Wessenlnyi Budapest. ”Det går inte att beskriva den glädje som barnen gav uttryck för, den måste upplevas” säger Anders, nyss hemkommen från sin vistelse i Ungern.

I Somogyvar, som ligger söder om Balatonsjön, finns en skola och hem för barn med såväl fysiskt som psykiskt handikapp. Där finns ca 150 elever varav 25 bor på skolan i veckan. De övriga bor antingen hemma hos familjen eller i fosterhem. En del av barnen är föräldralösa eller övergivna. Skolan tillhandahåller lärare, psykologer fysioterapeuter mm. Här finns ett stort behov av gåvor som kan sätta lite guldkant på tillvaron och de paket som lämnades av Anders Rendik och representanter från Lions Club Wessenlnyi blev verkligen uppskattade.

En del av insamlade paket sändes, liksom tidigare år, till platser i Polen där Ystadsklubben vet att hjälpbehov finns.

Lions tackar alla som lämnade in paket. Gåvorna har skänkt mycket glädje och tacksamhet för dem som hade förmånen att ta emot dem.

 

 

Tillbaka

Linje

 

Bidrag och Stipendier

Ansvarig: Styrelsen

Bidragskommitténs huvudsakliga uppgift är att handlägga alla bidragsärenden som skall beslutas av månadsmötet. Bidrag kan indelas i lokala, nationella och internationella bidrag. Bidragsansökningar kan, utan begränsning lämnas från såväl organisationer som från enskilda medborgare. Bidrag lämnas efter särskild prövning utifrån behov, policy och ekonomi. En stor del av bidragen beslutas på riksmötet och på distriktsnivå. Det finns ingen begränsning på hur stort värde en ansökan kan avse. Beslut av månadsmötet kan ej överprövas.

Bidragskommittén består av styrelsen. Beslut om bidrag under 5.000 SEK har styrelsen, på delegation, rätt att besluta om.

Klubben i Simrishamn skänker medel mellan 150-200 000 SEK per verksamhetsår. Bidragsansökningar sändes till: Lions Club i Simrishamn, c/o Jan Nilsson, Kiviks Stora Väg 41, 277 31 Kivik, jankivik@outlook.com

 

Tillbaka

Linje

 

Julgransinsamlingen

Ansvarig: Kent Ohlsson, tfn: 070-542 70 15 eller Nils-Bertil persson 0414-125 05

Insamlingen av julgranar 2022-2023 kommer att ske under alla söndagar i januari. Skicka ett sms till 070-542 70-15 och meddela att du har en gran som ska hämtas. Swisha 100 kronor för stor gran eller 50 kronor för liten, till 123 161 95 01, så hämtar vi!
Skriv adressen på inbetalningen!

.

LÄMNA JULGRANSBEKYMRET

TILL LIONS

För endast 50 kronor (liten gran) 100 kronor (stor gran) tar vi hand om den barrande julgranen.
Lions hämtar efter julhelgerna!


Ersättningen går oavkortat till forskning om barnsjukdomar.

Vi satsar på bra miljö – granarna återvinns!

Ring – Vi hämtar efter överenskommelse!

 

       Kent Ohlsson                             Nils-Bertil Persson

         070-542 70 15                                  0414-125 05

 

 

För boende i hyreshus vill vi ha en anmälan per telefon till Kent för att vi skall veta var vi skall hämta granen (det är en fördel om även villaägare gör detta).

Ring så hämtar vi!

Julgransinsamlingen ger en nettobehållning på cirka 20 000  kronor. Lions tackar alla "julgranslämnare" och hoppas att vi ses igen i januari nästa år.

 

 

Tillbaka

Linje

 

Julmarknaden

Ansvarig: Sven Olsson, tfn: 076-887 13 53, e-post: sven.h.olsson(at)gmail.com

Julmarknaden i Simrishamn har lång tradition och äger rum söndagen den Första Advent!

Lions tält finns på Stortorget där:

 • Tomtefar och Tomtemor delar ut julklappar till barn upp till 6 år.
 • Julklappsinsamlingen Barn till Barn sker på Hotell Turistgården
 • Lotterier med fina priser
 • Korvförsäljning.
 • Arrangör till årets julmarknad 2022 i Simrishamn är Lions Club Simrishamn.

 

Tillbaka

Linje

 

Lions Mint

Lion NB och mintlådaAnsvarig: Nils-Bertil Persson, tfn: 0414-125 05

Försäljning av mintkarameller sker genom självexpediering i boxar med myntfack.
Mintboxarna är placerade i butiker, banker, frisörsalonger m fl.
Behållningen avser att bidra till Lions kamp mot våld, mobbing och droger.

Försäljningens behållning varierar något mellan 6.000 - 8.000kr.

 

Tillbaka

Linje

 

Lions Quest

Ansvarig: Jan Nilsson, tfn: 072-316 61 15 

Lions Quest är en av de största satsningarna som gjorts för förskolebarn och skolungdom inom området etik och livskvalitet för att erbjuda ungdom en drogfri uppväxt. Det är tack vare Lionklubbarna och Lionmedlemmarna som läromedlet spridits i Sverige.

Lions Quest "Tillsammans" är ett läromedel som vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till den senaste läroplanen för grundskolan.
Läromedlet är uppbyggt kring punkterna:

 • Kommunikation - förmågan att uttrycka idéer klart och tydligt.

 • Samarbete - att arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål och vara en positiv medlem i arbetsgruppen.

 • Konflikt och problemhantering - att effektivt kunna handskas med personliga utmaningar och konflikter med andra samt att motverka våld och mobbing.

 • Att respektera och uppskatta sig själv och andra - att erkänna sina egna och andras talanger, att förstå hur människor både är lika och olika varandra och att lära sig fungera med andra människor hur olika de än kan vara.

 • Att stå emot negativa påtryckningar - att kunna säga nej till negativt grupptryck eller negativ mediapåverkan.

 • Att hjälpa eleverna att utvärdera sina egna tidigare prestationer och att sätta upp mål för framtiden

 •  

En Lions Questkurs omfattar två dagar. I regel anordnas en kurs för personal från förskola, förskoleklass till skolår 7, eller en kurs för personal inom skolår 4-9. Kurs för gymnasium omfattar 1 dag. Utvärderingar och erfarenheter. En utbildning kommer att starta med grundskolan i Vittsjö hösten 2022. LQ har även program för idrottsrörelsen.

 

Tillbaka

Linje

 

Lucia

Ansvarig: Rolf Birgersson, tfn: 0709-419 804

I denna aktivitet arrangerar Lions uppträdande av Simrishamns Lucia till företag och föreningar i Simrishamns kommun.

2023 framför elever från Sophiaskolan i Rörum sitt luciatåg i kommunen

 

 

Aktiviteten inbringar normalt ca 17.000 kr. Allt går oavkortat till lokala hjälpändamål.


Tillbaka

Linje

Radioreklamen

Ansvarig: Denna verksamhet pausar under 2023.

 

 

Tillbaka

Linje

 

Sillens dag

Ansvarig: Alvar Nilsson, tfn: 0414-130 01

Årets Sillamrknad äger rum lördagen den 17 september på Hamnplan i Simrishamn.

 

Sillens dag  på hamnplan i Simrishamn. En aktivitet som alla medlemmar kan vara med på.
Kommitténs sju deltagare träffas någon vecka före Sillens dag på ett restaurangkök och gör alla inläggningar (10 - 12 olika sorter) med stor hjälp av Manuel Diaz från Tomelilla.

 

Under Sillens dag kan besökare äta så mycket man orkar av dessa inläggningar för en hundralapp i Liontältet. Till sillen serveras potatis, bröd och lättöl.

 

Aktiviteten inbringar ca 12.000 - 15.000 kr. Allt går oavkortat till hjälpändamål.

 

 

 

 

Tillbaka

Linje

 

Årets Simrishamnare

Denna verksamhet pausar under 2021

Ansvarig: Styrelsen

Årets Simrishamnare:

 

De som fått priset är:

 • 1984 Krister Larsson, Ungdomsledare
 • 1985 John Fransson, Unikt Muséum
 • 1986 Ledaren för Simrishamns orkesterförening
 • 1987 Besättningen på Livräddningskryssaren Wilhelm R. Lundgren
 • 1988 Inga Hartman, Simrishamnshusen
 • 1989 Marie Svensson, Bordtennis
 • 1990 Malin Strömberg, Simning
 • 1991 Jan Björk, Skånska Järnvägar
 • 1992 Carl-Fredrik Olsson, Fotograf
 • 1993 Anders Åkesson, Kiviks musteri
 • 1994 Lena Alebo, Muséiintendent
 • 1995 Skillinge teater
 • 1996 Helge Lundström, Äppeltavlan
 • 1997 Anders Olsson, Jul för ensamma
 • 1998 Inga-Lill och Henry Högberg, tidskriften På Österlen
 • 1999 Ricgard Hobert, Filmregissör
 • 2000 Lena Alebo, Österlens museum
 • 2001 Caj Gustavsson, Snapsvisor SM-etta
 • 2002 Morgan Broberg, Fiskare
 • 2003 Carolin Westberg, Fotboll
 • 2004 Ej utdelat
 • 2005 Nattugglorna Föräldrar på sta'n
 • 2006 Olle Pira, kreativ medborgare
 • 2007 Gunilla Ehrnborn, Musik
 • 2008 Johnny Wahlqvist, styrkelyftare, bilden
 • 2009 Ida Persson, Danspedagog
 • 2010 Ingmar Ingmarsson, Naturvårdare inriktning fåglar
 • 2011 Emma Karp, konstnär
 • 2012 Föreningen Österlenrosor
 • 2013 Österlens Ridklubb
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018 Scen Österlen

 

Tillbaka

Linje

 

Äppelmarknaden

Ansvarig: Jan Nilsson, tfn: 072-316 61 15

2023 års Äppelmarknad äger rum på Svabesholm den 24-25 september.

 

Äppelmarknaden är en årligen återkommande händelse av stor vikt för Österlen.Detta veckoslut besöks Äppelmarknaden av ca 35-40000 personer för att beskåda den enorma äppeltavla som färdigställts på Svabesholm.Konstnären Emma Karp-Lundström tillverkar tavlan och det går åt 70.000 spikar och ca 30.000 äpplen. Arbetet att göra den tar 5-6 dagar.

Givetvis är Lions Club Simrishamn med på denna stora händelse och säljer 10.000 lotter med äppelkorgar och andra äppelprodukter som vinster.
Äppelkorgarna och de övriga vinsterna iordningställs dagarna före av kommitténs deltagare, ca:240 kg äpplen går åt att fylla korgarna.

Aktiviteten inbringar ca 15.000 kr varje år.

 

 

Tillbaka

 

 

 

Tillbaka

Linje

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter