Möten

Lions Club Simrishamn historia

Undertecknad, en av initiativtagarna till Lions Club, Simrishamn, skall med hjälp av minnesbilder och en del anteckningar ge en historik över klubbens 50-åriga tillvaro.

Det hela började i Ystad. Jag var där för att fotografera barnen hos den välkände porträttfotografen Gunnar Harnesk. Efter verkställd fotografering blev det lite "prat" och det visade sig snart att Harnesk var en trevlig och pratsam person. Det dröjde inte länge förrän han kom in på att de i Ystad hade en trevlig klubb, namnet var Lions Club. Han berättade i stora drag om verksamheten, som bland annat gick ut på hjälpverksamhet såväl på det lokala planet som på det internationella. De var 40 medlemmar från olika yrkesgrupper och möten hölls en gång i månaden under gemytliga former. Pengar till hjälpverksamheten fick de in genom att anordna olika aktiviteter. Det verkade mycket intressant!
Helt spontant utbrast han: Ni ska ha en Lions Club i Simrishamn också! Han föreslog då att jag skulle kontakta en del personer för bildandet av en Lions Club i Simrishamn. LC Ystad kommer gärna för mer information om Lions.
Genom mitt engagemang inom föreningslivet, idrotten och genom kommunala uppdrag var det inte svårt att finna intresserade personer. Vid andra träffen på Hotell Svea var det fjorton som mötte upp och då beslöts det enhälligt att bilda en Lions Club. Vi beslöt också att charterfesten skulle äga rum fredagen den 1 november.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Konditormästare Henry "Ecke" Andersson, president
Lantbrukare Åke Håkansson, vice president (jag själv)
Bankkamrer Gösta Almgren, kassör
Stadskamrer Gösta Kristén, sekreterare
Körsnär Tosrsten Steen, klubbmästare
Målaremästare Axel Westerberg, tailtwister
Tullförvaltare Vilbert Antu, director

Övriga:

Ingenjör Sigvard Esbjörnsson
Tandläkare Arne Hansson>
Musikdirektör Gunnar Gustafsson
Konstnär Helge Lundström
Postmästare Milo Larsson
Köpman Hemming Wribe
Järnhandlare Gustaf Svensson


Från DG (distriktsguvenör) hade uttalats önskemålet om minst 15 medlemmar vilket medförde att köpman Egon Tufvesson intogs året därpå.
Charterfesten inleddes med en högtid i St Nicolai kyrka, där vi samtliga Lions var iklädda frack och våra damer i stiliga långklänningar. Högtidstalet i kyrkan, där samtliga distriktets klubbar var representerade, hölls av DG rektor Ove Hammarlund, Kalmar. Han överlämnade också charterbrevet samt erinrade om Lions mål och syften. Högtiden som inramats av solosång, avslutades med en andaktsstund av kyrkoherde Gösta Malmström.

Efter chartervespern i kyrkan förflyttade sig festdeltagarna till Hotell Svea, där även inbjudna gäster hade samlats till banketten. Talen, både allvarliga som humoristiska, var många. Bland talarna märktes stadsfullmäktiges ordf folkskoleinspektör Nils Persson och drätselkammarens ordf. lantbrukare Per Arvidsson. Åtskilliga gåvor överlämnades från klubbarna. Bl a fick vi från Trelleborgsklubben mottaga en ordförandeklubba i snidat trä föreställande ett lejonhuvud. Ett verkligt konstverk som klubbat många beslut på våra månadsmöten.

En av de första stora uppgifterna var att förse oss med en egen klubblokal. Vi fann en gammal utsliten plåtverkstad strax intill Hotell Svea. Efter ett idogt arbete, där medlemmarna visade stor hantverksskicklighet, fick vi en trivsam klubblokal. Lion Gustaf Svenssons hustru Inga Berndin-Svensson har bidragit med en del egen konst att pryda väggarna med.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts under årens lopp. Ett av de mest omfattande var sång- och musikspelet "Munken och Fugeln", som hade ett 80-tal medverkande alltifrån Malmö symfoniorkester till kören i sångföreningen "Lyran" under ledning av musikdirektör Gunnar Gustafsson.

Vidare kan nämnas underhållning med tårtkalas på äldreboenden, dans på bryggan, bilutställningar, sjötur för pensionärer längs Östersjökusten med Bornholmsbåten M/S Østersøen samt det mycket uppskattade Luciafirandet.

Aktiviteter som verkligen gett "klirr" i kassan har varit Radioreklamen, Äppelmarknaden, Sillamarknaden och insamlingen av avbarrade julgranar.
Julklappsinsamlingen som fått stort gensvar, har glatt många barn på andra sidan Östersjön. Ett konstlotteri gav på ett bräde över 40 000:-.

För vår egen trevnad har vi med ladies varit på teater i Malmö, matmässa i Köpenhamn och då fortsatt till Luisiana utanför Helsingör m m.

Liksom andra Lionsklubbar har vi arbetat först och främst för att avhjälpa synproblem genom Sight First I och II.
Vi har även gjort insatser på hemmaplan. Jag tänker då först på Milleskonstverken "Ängeln och Systrarna" vid St Nicolaikyrkan, men också på "Torsklådorna" i brons på hamnplanen av konstnären Börje Lindberg, som är ett minne av och tack till alla givare de 50 år klubben verkat.

Jubiléet firades fredagen den 11 maj och inleddes med samling på Seglarpaviljongen. Glattsyaskören underhöll medan de uppklädda gästerna avnjöt en drink. Vår president Dag Eklöf hälsade välkommen och lämnade ordet till undertecknad att ge en kort historik över de gångna åren. Undertecknad fick av DG Rune Esbjörnsson mottaga Lions guldmedalj med lila-gula band. I samlad trupp med Lionfanan i spetsen tågade vi sedan in till närbelägna Hotell Svea där jubileumsmiddagen intogs.

Såsom varande medlem under klubbens alla år har jag kunnat följa klubben. Utan tvekan vågar jag påstå att vi har haft en livlig verksamhet att se tillbaka på. Det har också rått ett fint förhållande mellan medlemmarna – en fin Lionanda som gett många goda vänner.

Under senare år har klubben tagit in kvinnliga medlemmar, vilket har varit mycket glädjande och stimulerande, och vi har haft kvinnlig president! Vidare har man sett medlemmar "komma och gå". De som lämnat Lions har ofta motiverat det med bristande tid att delta i aktiviteterna. De som gått ur tiden och lämnat jordelivet finns också – men så är ju livets gång.

Februari 2008
Lion Åke

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter