Möten

Det här är Lions
Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i.

Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Pg: 90 1948-0.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalité.

Hjälp oss att hjälpa!

Ett av Lions syften är att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art.
Lions medlemmar använder sin fritid för att hjälpa människor till en bättre livskvalité i hemkommunen och runtom i världen.
Medicinsk forskning inom exempelvis cancer och barndiabetes, synvård, ungdomsfrågor mot droger, är exempel på några områden som Lions stöder genom insamlade medel.
Du kan hjälpa Lions genom att stödja våra insamlingar där nettot går oavkortat till hjälpverksamhet."Allt kommer fram".

Aktuellt!
Lions Sverige har idag 2021-05-08, på digitalt Riksmöte, valt Alf-Göran Andersson,Kivik, till ny ordförande i guvernörsrådet - Lions Sveriges nationella styrelse. Han är för närvarande vice ordförande i rådet och har bland annat varit distriktsordförande i Lions Sveriges södra distrikt. Alf-Göran är sedan 1977 medlem i Lions Club Simrishamn. Alf-Göran med hustru Britta på bilden. GRATTIS!

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter