Möten
Medlemmar

Vilka får våra insamlade pengar?

INTÄKTER OCH UTDELADE BIDRAG 2023 per jan 2023.pdf

Nedan finns exempel på websidor för organsiationer som tagit emot bidrag från Lions Club Sigtuna.

 Världens Barn: /start.varldensbarn.se/     /sigtunastadslopp.se/ De glömda Barnen

Skolan i Wagve, Kenya http://www.mamanorah.com

Lions Cancerforskningsfond på Akademiska sjukhuset: www.lcff.se/

Väntjänsten: sigtunavantjanst.wordpress.com/

Kvinnojouren:  sigtuna.kvinnojouren.se/

Operation Smile:  www.operationsmile.se/

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter