Möten
Medlemmar

Vill du komma i kontakt med oss?

Epost: lionssigtuna@gmail.com

Hyr vår lokal!

Vill du hyra vår lokal på Strandvägen 38 "Lejongropen" som passar för klubbändamål, styrelsemöten, föreningsmöten, sammankomster etc så kontakta CG Kjellberg på telefon enligt nedan.

Ladda ner informationsbladet: Infoblad om vår klubblokal

Bokningsläge Gropen: LOKALBOKNING per 16 mars 2024.pdf

Sigtuna Lions Club styrelse 2023-2024

     
Bo Bergholtz, President 070 - 696 34 62  bergholtzbo@gmail.com
Roger Andersson, vice President 070 - 046 92 40 rasonlustig@yahoo.se
Roger Svensson, 2:e vice president 070-938 68 16 rogsve@gmail.com
Gun-Maj Jahnke, sekreterare 073 - 852 53 30 gunmaj.jahnke@gmail.com
Lars Wikman, Kassör 070 - 728 32 93 lars.wikman@telia.com
Carl Gustaf Kjellberg, Medl kom ordf 070 - 652 36 86 cgkjellberg@gmail.com
Gunilla Persson 070-756 18 31 gunillapers@telia.com
Peo Bergqvist, director 070 - 522 27 69 perolor46@gmail.com
Lennart Nordgren, Direktor 070 - 782 19 18 lennart.nordgren@gmail.com
PG Kåhrström, Director 070 - 236 15 10 pg.kahrstrom@telia.com
Lars Sundström, Director Tail Twister 070 - 677 06 57 sundella43@gmail.com
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter