Möten
Medlemmar

 

VÄLKOMNA TILL LIONS i Sigtuna

Lions Club Sigtuna har varit verksamma sedan 1953 i Sigtuna stad. Vi arbetar med ett antal aktiviteter för att leva upp till Lions motto och genom det stöd vi får av enskilda och företag kan vi hjälpa där behov av stöd finns.

Exempel på aktiviteter är: Sigtuna Stadslopp, loppmarknaden vid Sigtuna möte, lotterier vid julmarknaden, Månskensskridsko, samt andra mindre insamlingsaktiviteter.
Alla insamlade medel delas ut i sin helhet efter avdrag av direkta kostnader för aktiviteten. Administrativa kostnader betalas av medlemmarna själva.

Alla medel som samlas in, går tillbaka till olika nationella och internationella projekt eller till lokala organisationer nära oss.

Här kan du ladda ner ett informationsblad: Jag vill bli medlem. Jag vill bli medlem

Lions tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen varje dag, för medlemmarna delar en grundläggande tro – att hjälpa till i samhället.

Det finns inga gränser för Lions
Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Andra exempel på hjälpinsatser är att Lions stödjer cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Kenya och Turkiet (Syriska flyktingbarn)
En styrka hos Lions är lionmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet. Många lionklubbar arbetar för att höja livskvalitén för barn och ungdomar.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0

Lions stödjer ungdom. Våra lokala projekt ger stöd till ungdomar genom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, till exempel fredsaffischtävlingen, ungdomsläger, ungdomsutbyte och Lions Quest.

Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper tillsammans till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga återuppbyggnadsinsatser.

För mer information om Lions i Sverige besöker du vår webbplats http://www.lions.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter