Möten
Medlemmar

BIDRAGSANSÖKAN GÖR DU HÄR.

Allt kommer fram! Nettot av alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet. Administrationskostnader täcks helt av medlemsavgifter och ideellt arbete. Ett mycket stort och varmt tack riktas till alla givare och besökare vid våra arrangemang.

 

Allt kommer fram!

Nettot av alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet. Administrationskostnader täcks helt av medlemsavgifter och ideellt arbete.

Ett mycket stort och varmt tack riktas till alla givare och besökare vid våra arrangemang. Tack vare er har vi kunnat dela ut följande bidrag: 

 

        

     

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter