Kokoukset

Jos olet palveluhaluinen, aktiivinen, oikeudenmukainen, auttavainen, iloinen

Olet selvää Leijona-ainesta

Etsit uusia kokemuksia
Olet kiinnostunut toisten auttamisesta, uusien ihmisten tapaamisesta ja vaikuttamisesta sekä omalla paikkakunnallasi että kaikkialla maailmassa. Lionsklubin miehet ja naiset käyttävät aikaansa ja kykyjään oman paikkakuntansa hyväksi. Samalla he hankkivat uusia taitoja, solmivat pysyviä ystävyyssuhteita ja ennen kaikkea kehittävät itseään ihmisinä.

Etsit sisältöä elämääsi
Et voi päästä elämässäsi kovin pitkälle ennen kuin alat tehdä jotain jonkun toisen hyväksi. Näin on sanonut Melvin Jones, Lions-järjestön perustaja. Toisten auttaminen saa sinut tuntemaan mielihyvää. Vapaaehtoisena toimiminen ei auta vain avun tarpeessa olevia ihmisiä, se antaa samalla myös itsellesi paljon. Se, mikä tuntuu hyvältä ja mihin käytät aikaasi kertoo siitä, mikä on sinulle tärkeää.

Etsit uusia tilaisuuksia
Lionsklubit antavat sinulle mahdollisuuksia toimia haluamallasi tavalla vapaaehtoistyössä. Voit työskennellä erilaisissa projekteissa, kehittyä johtajanaja samalla parannat toisten elämänlaatua. Klubipresidenttiaika kasvattaa itsetuntoasi ja antaa sinulle aivan uusia näkökulmia omaan työhösi, vapaa-aikaasi ja lähimmäisiisi.

Älä etsi enää
Lionsklubit eri puolilla maata tarjoavat laajan mahdollisuuksien kirjon. Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubien järjestö ja Suomessa Lions-järjestöllä on erityisasema sen takia, että se on muihin vastaaviin palvelujärjestöihin verrattuna ehdottomasti suurin. Jäsenenä olet osa tätä hienoa toimintaa ja voit olla ansaitusti ylpeä omasta asemastasi.

Sinua tarvitaan
Mitä enemmän meitä on auttamassa ja palvelemassa, sitä enemmän saamme aikaan. Vapaaehtoiset palvelujärjestöt, kuten leijonat, ovat ottaneet yhä suuremmassa määrin hoitaakseen sellaisia tehtäviä, joita valtiovalta ei suoranaisesti hoida. Kansainvälisenä palvelujärjestönä netto-omaisuuttamme ei mitata rahassa, vaan jäseniemme lukumäärässä ja laadussa. Siksi sinua tarvitaan.

Uusia ystäviä
Lionsklubit järjestävät joka kuukausi kesäaikaa lukuun ottamatta klubi-illan, jossa suunnitellaan aktiviteetteja ja hoidetaan asioita. Klubi-iltoja on vuodessa vain yhdeksän ja niiden aikataulun tiedät vuodeksi eteenpäin. Monesti klubi-iltoihin liittyy myös erilaisia esitelmiä ja yhteinen ateria. Ne ovat erinomaisia tilaisuuksia oppia tuntemaan klubin jäseniä paremmin. Jäsenenä saat valmiin toimivan verkoston heti ympärillesi.

Perhe on tärkeä
Lionsjäsenyys rikastuttaa myös perhe-elämääsi. Ehkäpä puolisosikin on kiinnostunut liittymisestä klubiin. Toimimalla vapaaehtoisena olet hyvä esimerkki lapsillesi ja osoitat, miten arvokasta on toimia yhteiskunnan elämänlaadun parantamiseksi. Lapset ja nuoret ovat painopistealueita toiminnassamme. Haluamme luovuttaa isänmaamme onnellisempana nouseville sukupolville.

Klubit toimivat
Lionsklubit pyrkivät ensisijaisesti vastaamaan oman paikkakuntansa tarpeisiin. Kansainvälisellä tasolla järjestön suuri palvelutehtävä on sokeiden ja näkövammaisten auttaminen. Suomessa työskennellään erityisesti nuorison auttamisessa. Jatkuvasti laajenevaa huumeongelmaa varten meillä on oma ohjelmamme. Erilaiset näyttävät valtakunnalliset kampanjat kuuluvat myös toimintaamme. We Serve - Me palvelemme on ollut järjestömme tunnus jo viisikymmen luvun puolivälistä saakka. Eikä palvelutehtävämme ole suinkaan päättynyt. Päinvastoin.Ns. kolmannelle sektorille tulee tulevaisuudessa yhä enemmän tehtäviä.

Mistä kaikki alkoi
Lionsklubien historia alkaa jo vuodesta 1917. Suomeen toiminta juurtui vuonna 1950. Nykyään lioneita on 1,4 miljoonaa ja aktiivisia klubeja on yli 190 maassa ja maantieteellisellä alueella ympäri maailmaa. Suomalaisia lioneita, niin miehiä kuin naisiakin on runsaat 27 000 ja varsinkin naisten osuus on vahvassa kasvussa. Me emme elä enää samanlaisessa yhteiskunnassa kuin edelliset sukupolvet. Muutos on ollut ja tulee olemaan jatkuvaa. Periaatteemme eivät ole kuitenkaan muuttuneet ja oma kehityksemme seuraa yhteiskunnan kehitystä.

Toiminta-ajatus
Suomalainen Lions-liike toimii eettisenä ja aktiivisena palvelu- ja auttamisjärjestönä. Se tukee yhteiskunnan kehittymistä yhteisvastuuseen kansalaisten hyvinvoinnista paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. ”Me palvelemme” on juuri sellaista yhdessä tekemistä, joka antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa.

Tule mukaan
Silloin, kun lionien perustavoitteet, hyvän ja pahan erottaminen, oikean ja väärän tunteminen, itsensä toteuttaminen ja toisten palveleminen toimivat moitteettomasti, olemme valmiita elämään ja toimimaan yhteisen asiamme puolesta.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter