Möten

VAD GÖR VI INOM LIONS CLUB PITEÅ ?

Lions Club Piteå har idag 49 medlemmar.
Vi arbetar med olika aktiviteter för att samla in pengar
till behövande i samhället,

Lions Cancerforskningsfond, FAMY Skellefteåsjukan
Lions Barnfond Hjärtat för att nämna några.

Vårt största arrangemang är den årligt återkommande Loppmarknaden. Andra aktiviteter är bland annat Lions-almanackan och insamling via affärer av begagnade glasögon. Vi medverkar även vid större
nationella och internationella insamlingar.

Vår samlingsplats är klubblokalen där vi har
trevliga medlemsmöten.

Våra medlemmar är stolta och glada över att kunna ge
en liten del av sin tid med Lions; insatser som både
behövs och uppskattas.

Välkommen du också!

Kontakta vår medlemskommitté.
Jörgen Sigurd jorgen.sigurd@telia.com

Roger Lundmark
Anders Wiberg

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter