Möten

Ansökan om bidrag från Lions Club Piteå

Lions bedriver bland annat hjälpverksamhet bland sjuka och personer med funktionsvariation.
Bidrag kan ges till personer som bor i Piteå kommun.
Beslut underlättas av intyg från läkare, personlig assistent, kurator etc.

 Hämta blankett här>

 

Ansökan om bidrag ur Lions Äldrefond 65+

Lions Club Piteå kan ge bidrag till personer som är 65 år eller äldre och som är bosatta i Piteå Kommun.
Stödet riktar sig till personer som har ordinärt eget boende, dvs inte till personer med boende i kommunal regi.

Hämta blankett här>

Ansökan om bidrag Lions Barnfond

Lions Barnfond Hjärtat kan ge bidrag till barn och ungdomar under 18 år med sjukdomar eller funktionsvariation. I vissa fall kan unga vuxna upp till 25 år omfattas av fondens stöd.
 

Hämta blankett här>

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter