Möten

             Dec.

Försäljning av julkärvar.

Klubbmöte å kyrkobesök 6/12, kransnedläggning vid krigargravarna

Resning av julgran mitt i byn.

Julöppning.

Försäljning av lotter , dragning 15/12 kl.13.00.

Utdelning av julpaket..

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter