Möten

Presid.            Kjell Enberg.                                          tfn.   050-3532065
                         kjell.enberg_external@wartsila.com
Past.Presid    Veikko Enberg.                                               0400-160806
Sekr.               Gustav. Rönnlöv.                                            0500-126742
                         gustav.ronnlov@netikka.fi
Kassör.           Bengt. Sund.                                                   050-3138677
                         sund.bengt@gmail.com
Tail Tvist.        Göran. Östberg.                                              050-3619185
                         goran.ostberg@yrkesakademin.fi
Klubbmäst.     Robert. Björkas.                                              050- 5255045
                         robert.bjorkas@hotmail.com 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter