Möten

President       Sture Zetterberg                               

V.pres.            Ulf Olsson                                                          S

Past pres.        Jan Beijmo                        

Direktor.           Stig-Olof Olsson            

Sekreterare      Håkan Sahlberg               

Kassör             Kjell Eriksson                    

Klubbm.           Lennart Blomqvist                          

Medl.ordf.        Hans-Erik Thunholm        

Revisor            Torbjörn Sundgren           

Revisor                                             

                           

                         Raija Helisoja

                         Erik Wennersten

                         Ale Palin

                         Kjell Nordin

                         

                         

                

                        

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter