Möten

 Är Du intresserad av att bli medlem eller veta mer om Lions

kontakta någon av nedanstående:

President             Sture Zetterberg          070-6628521

Medl.ordf.            Hans-Erik Thunholm    070-5615928                           

Sekreterare         Håkan Sahlberg           070-7538711

                                    Historik:

Första styrelsen 10/2 1960

President             Rektor L.V.Holm

Vice President     Provinsialläkare Sten Lapidus

Sekreterare          Kommunalkamrer Börje Sjöström

Kassaförvaltare    Kamrer Arne Larsson

Klubbmästare       Kontorschef Gunnar Wallsten

Direktor                 Salsmästare Sven Blom

Tail twister 1:e       1:e Kriminalassistent Karl Sahlberg

Revisorer               Förvaltare N.Aug. Högberg

                              Direktör Olle Persson

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter