Möten

 

Verksamhetsberättelse för Lions Club Malmö Ellenbogen

 

Verksamhetsåret 2021-2022

 

 

 

Under verksamhetsåret 2021-2022, som delvis präglades av pandemin, har antalet klubbmöten  samt normala aktiviteter inte kunnat hållas i den omfattning som önskats.

 

Styrelsemöten

 

Tio styrelsemöten har genomförts under året.

 

Styrelsen under året:

Kerstin Gustafsson (LP), Einar Persson (PLP), Jan-Erik Lensvik (VLP & GST), Göran Falck (LS), Rune Esbjörnsson (LK), Roland Ahlgren (MO), Hans Schiött (bitr LK), Agneta Koch (Director) och Jan Melin (Tail Twister)

 

Revisorer

 

Gösta Jigin

Bengt Lindahl

Ole Olsson, suppleant

 

Klubbmöten

 

Åtta klubbmöten har genomförts under året.

 

Beslut som varit brådskande och inte kunnat avvakta klubbmöten har fattats i delegation av ordföranden, kassören och sekreteraren i förening - enligt särskild ordning.

 

 

 

 

 

Medlemmar

 

Under verksamhetsåret har en (1) medlem överförts från Oxieklubben medan två (2) nya medlemmar tagits in och tre (3) begärt sitt utträde. Två (2) medlemmar har dessutom avslutat sitt medlemskap i klubben. En ny hedersmedlem Rolf Ekblad har tagits in i klubben som nu består av trettio (30) medlemmar.

 

Vid årsskiftet 2021/ 2022 erhöll klubben ny lokal för klubbmötena på grund av att Restaurang Ribersborg tillfälligt stängt. Nuvarande lokal för klubbmötena är restaurangen på Bellevue Park, Eddagatan 3 Malmö.

 

I genomsnitt har 17 medlemmar deltagit på årets klubbmöten.

 

Beslut har tagits om ändrad rutin för deltagande på klubbmöten. Från att tidigare haft rutinen att avanmäla sig skall man i stället anmäla sig senast två dagar innan mötet skall äga rum.

 

Tidpunkten för klubbmötena har ändrats från kl 18.30 till kl 18.00

 

 

Externa möten

 

Klubben har varit representerad vid tre Zonmöten, ett i Staffanstorp och två i Lomma samt vid Distriktsmöte i Sölvesborg och Riksmötet i Falun.

 

Utmärkelsen PMJF har delats ut till några av klubbens medlemmar.

 

Inom vår Zon har tillsatt en PR-grupp med målsättning att profilera Lions mot allmänheten. Sven-Olof Knutsson är klubbens representant i denna grupp.

 

Aktiviteter

 

Lotteritillstånd har sökts och erhållits för tre år framåt. ”Ållotteri” har ägt rum på Jägersro i samband med evenemang där.

 

De aktiviteter som brukar hållas där fysiskt deltagande krävs har inte kunnat genomföras fullt ut. Dock har Jul- och påskluncher genomförts samt finansierats med hjälp av klubbmedlemmar på Stadsmissionen, Café David.

 

Visningar på arenorna för trav, handboll och ishockey har genomförts ett antal gånger då nyköpta utrustningen kunnat användas. Tre spelningar på äldreboende har genomförts under året.

 

FIFH:s tävlingar och arrangemang har genomförts med klubbmedlemmar som funktionärer, serveringshjälp och chaufförer mellan hotell och arenorna.

 

 

 

Bidrag/Utbetalningar

 

SUS Malmös barnavdelningar har erhållit gåvor till inneliggande barn i samband med julhelgen.

 

Gåva till Ukraina-hjälpen har lämnats genom särskilt beslut.

    

Kulturstipendiat från Musikhögskolan har utsetts.

 

Följande projekt har erhållit medel efter förslag från behovskommittén och efter beslut på klubbmöten

 

UTBETALDA BIDRAG UNDER PERIODEN 1 JULI 2021 – 30 JUNI 2022

Via Distriktets projektkatalog              18 000 kr

  • Katastrofberedskapen                                 3 000 kr
  • Funktionsförändrade                                   2 000 kr
  • Tältprojektet                                              10 000 kr
  • Rent Vatten                                                 2 000 kr
  • Lions Women Skill Training Center             1 000 kr

SUS, presenter                                   13 000 kr

SUS (Lejonungarna)                             2 000 kr

Stipendium     (Kultur)                         10 000 kr

Lions Forskningsfond Skåne              40 000 kr

LCIF                                                    50 000 kr

Kyrkans Diakoniverksamhet               30 000 kr

Malmö Stadsmission                           11 950 kr

Kvinno-Ungdomsjouren Öresund        30 000 kr

Grundsärskolan Broskolan                    3 000 kr

FIFH Parasport                                    50 000 kr

Bring Quality to Life (Haiti)                   20 000 kr

Föräldraförening mot narkotika            10 000 kr

Barndiabetesfonden                             10 000 kr

Ukrainahjälp                                         50 000 kr

 

Summa                                              347 950 kr

 

Gäster

 

Under verksamhetsåret har vi haft besök av Flemming Denne i egenskap av miljöprofil inom Lions i distrikt S.

 

Christel Breum från stadsmissionen har informerat om deras verksamhet.

 

Tomas och Bodil Persson, ordförande respektive kassör, från Lions Forskningsfond Skåne har informerat oss om fondens syfte och verksamhet.

 

Vid sista klubbmötet innan sommaruppehållet deltog medlemmarna med respektive, då förutom ordinarie möte fick vi även underhållning i form av musik mm.

 

Ekonomi m m

 

Lions i Malmö har under verksamhetsåret fått ett antal nya sponsorer. Några sponsorer har dock lämnat oss samt några ”pausar” i avvaktar på den ekonomiska utvecklingen efter pandemin och på grund av kriget i Ukraina.

 

Enligt årets bokslut är klubbens ekonomi stark när det gäller aktivitetsmedel främst beroende på projektet ”Lions i Malmö” som har tillfört klubbens aktivitetskassa 360 000 kr i netto, under verksamhetsåret. Detta innebär att trots stora bidrag enligt ovan, så blir årets resultat plus 18 655 kr.

Klubbens administrativa kassa visar däremot ett kraftigt underskott, som främst beror på en medveten subvention av klubbmöteskostnaderna men också att antalet medlemmar varit färre än planerat vid de klubbmöten som genomförts. Årets resultat blir därför minus 14 578 kr.

 

Under verksamhetsåret har vi erhållit ny lokal på Höjdrodergatan 29 på Bulltofta industriområde , där vi förvarar klubbens tillhörigheter.

 

 

 

Kerstin Gustafsson

President LC Ellenbogen

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter