Möten

 

Verksamhetsberättelse för Lions Club Malmö Ellenbogen

 

Verksamhetsåret 2020-2021

 

 

Styrelsen under året:

Kerstin Gustafsson, Einar Persson, Jan-Erik Lensvik, Göran Falck, Rune Esbjörnsson, Roland Ahlgren, Agneta Koch, Jan Melin.

 

Styrelsemöten:

 

På grund av pandemin har endast tre (3) protokollförda fysiska styrelsemöten kunnat genomföras under verksamhetsåret.

 

Klubbmöten:

 

På grund av pandemin har inga fysiska klubbmöten kunnat genomförts. Däremot föreligger tre (3) protokoll, som redovisats digitalt för klubbens medlemmar.

 

För att nödvändiga beslut skulle kunna tas har en delegationsordning godkänts av klubbens medlemmar. Beslutande enligt delegationsordningen har varit Kerstin Gustafsson, Rune Esbjörnsson och Göran Falck.

 

Externa möte:

 

Det har hållits såväl distriktsmöte som riksmöte digitalt. Rune Esbjörnsson och Einar Persson deltog i ett möte vardera.

 

Till ny Zoon-ordförande har Anders Rendik utsetts. (vi har ju saknat Zoon-ordförande under ett par år).

 

 

 

 

Medlemmar:

 

Ann-Charlotte Lindén har under året antagits som ny medlem.

Roland Andersson och Lars Arwidsson har begärt och beviljats utträde.

Arne Olsson har avlidit.

 

Antalet medlemmar i klubben uppgick till 33 inkluderande en hedersmedlem den 30 juni 2021.

 

Nya medlemmar inbjöds till ett informationsmöte i FIFH lokaler om Lions i stort samt om LC Ellenbogen och dess aktiviteter. Rune Esbjörnsson, Roland Ahlgren och Kerstin Gustafsson stod för informationen.

 

Den 15/6 2021 inbjöds alla medlemmar med respektive till en liten informell träff i Alnarpsparken.

 

Förra årets stipendiat Mattias Gillrup fick sitt stipendium formellt vid en ceremoni på FIFH där Roland Ahlgren och Kerstin Gustafsson representerade LC Ellenbogen.

 

Vi fick erbjudande av företaget JOB-meal AB, som sponsrar Lions i Malmö, om ett större antal Ramlösavatten, som vi kunde skänka till Stadsmissionen. Hans Schiött och Kerstin Gustafsson stod för leverans och administration.

 

Behovskommittén:

 

Kommittén har trots pandemin varit verksam under året. Bl a har kommittén lämnat förslag om att klubben skall kunna dela ut två stipendier om 10 000 kr per år, till Kultur respektive Handikappidrott.

 

UTBETALDA BIDRAG UNDER PERIODEN 1 JULI 2020 – 30 JUNI 2021

 

Via Distriktets projektkatalog 27 000 kr • Katastrofberedskapen 4 000 kr • Funktionsförändrade 2 000 kr • Tältprojektet 10 000 kr• Rent Vatten 10 000 kr • Lions Women Skill Training Center 1 000 kr SUS, presenter 6 000 kr SUS Via zonen (Lejonungarna) 2 500 kr Stipendium (Kultur) 10 000 kr Lions Forskningsfond Skåne 70 500 kr LCIF 30 000 kr Kyrkans Diakoniverksamhet 32 000 kr Malmö Stadsmission 26 098 kr Kvinno/Ungdomsjouren Öresund (Via Hasses Minne) 30 000 kr Grundsärskolan Broskolan 40 000 kr Hjärt- och Lungfonden 1 000 kr LC Malmöhus och LC På Limhamn 28 140 kr.

Summa totalt 303 238 kronor

 

Efter sedvanlig beredning inom styrelsen och dialog med klubbens medlemmar har dessa bidrag utbetalats efter beslut i delegation.

 

Årets stipendiat inom kultur/ musik är Kristoffer Frisk som erhållit 10 000 kronor. Kristoffer går på musikhögskolan med inriktning jazz.

 

Ur Kungafonden har vi efter ansökan erhållit 20 000 kronor att bidra till handikappidrotten. Roland Ahlgren konfererar med FIFH hur pengarna skall nyttjas.

 

 

 

 

 

Projektet Lions i Malmö

 

Projektet Lions i Malmö har varit livaktigt även under pandemin. Inga visningar ute på arenorna eller spelningar på äldreboende har dock kunnat genomföras. Inkomsterna från sponsorerna har varit goda. För att nå nya sponsorer och även håll kontakt med befintliga har Kennet Danflo och Maj-Britt Kjellberg, via sina bolag, erhållit arvode för varje ny sponsor som tecknar avtal.

 

Minnesfonden har avvecklats och pengarna förts över till kontot för medlemsvård.

 

Medlemsavgiften för LC Ellenbogen (600 kronor) är oförändrad för hösten 2021.

 

När såväl LC Oxie och LC Primula avvecklades slopades den gemensamma zoon-kassan och pengarna fördelades jämt mellan de tre kvarvarande klubbarna LC Ellenbogen, LC på Limhamn och LC Malmöhus

 

När LC Oxie avvecklades övertog LC Ellenbogen deras dokument (protokoll m fl) som skulle sparas.  Allt förvaras i vårt förråd på Fosievägen.

 

 

Kerstin Gustafsson

President LC Ellenbogen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter