Möten
Medlemmar

Vi hjälper.

Lionsklubben Linköping/Valla lever upp till Lionsmottot ”Vi hjälper”.

Detta gäller i högsta grad för mars månad 2022. Då bidrog klubben med 90 000 kr. Av dessa gick 50 000 kr till barndiabetesfonden och 40 000 kr till Ukrainas flyktingar.

 

Barndiabetesfonden har ofta fått ta emot bidrag. Denna månad betalades 50 000 kr från våra insamlade aktivitetsmedel. Det används för forskningen om diabetes typ 1.

Orsaken till denna livshotande sjukdom har man ännu ej funnit, men däremot har forskningen kommit långt när det gäller att lindra och förebygga verkningarna av denna livshotande sjukdom.

 

Så bröt kriget i Ukraina ut. Klubben beslutade omedelbart att bidra efter bästa förmåga. 40 000 kr betalades ut och under våren kommer intäkter från klubbens aktiviteter att användas för att hjälpa Ukrainas flyktingar.

Närmast ska påskträd säljas i Linköping. Under påskveckan är det lotterier i Ekholmen Centrum. På Valborgsmässoafton arrangerar klubben vårfirandet vid Tannefors sluss. Huvuddelen av dessa intäkter kommer att tillfalla Ukrainas flyktingar.

Pengarna går till Lion Sveriges Ukrainafond. Den användes just nu till att hjälpa Ukrainare som flytt över gränsen till Polen, Ungern och Rumänien. Där ser lokala lionklubbar till att hjälpen riktas till det mest akuta behovet just nu. Hjälpbehovet ändras efter hand och då kommer även Lions stöd att förändras så att det sker där det gör mest nytta.

 

Lions hjälper – hjälp Lions hjälpa!

 

 

 

De glömda barnen 1

De glömda barnen 2

 

 
 
 
DE GLÖMDA BARNEN                                                                                          Augusti 2019
 
Till
Presidenterna i Sveriges Lionklubbar
 
Inför Ditt presidentår i Lionklubben hoppas jag att Du tagit med De Glömda Barnen i Din plan.
 
Nu går vi in i det sista kampanjåret för den nationella insamlingen till De Glömda Barnen. Under parollen Lions hjälper De Glömda Barnen har guvernörsrådet beslutat att stödja de utsatta syriska flyktingarna i Turkiet under hela verksamhetsåret fram till sista juni 2020. Förhoppningen är att alla klubbar bidrar genom insamlingsaktiviteter. Målet är att insamlingen ska inbringa 500 kr/Lion.
 
Beteckningen De Glömda Barnen syftar på de utsatta syriska flyktingbarnen. Många flyktingbarn i södra Turkiet är fortfarande utan skolgång. Detta innebär en stor risk inför framtiden avseende kriminalitet och terror. De familjer vi vänder oss till är mycket fattiga och därmed är barnen extra drabbade.  
Genom våra etablerade kontakter med Lions och myndigheter i Adana sker största satsningen där. Många andra orter utmed syriska gränsen har stora behov, men vårt uppföljningsarbete blir svårare än i Adana. Det är viktigt att hjälpen når fram till 100 %.
 
Satsningen på att sätta upp skolmoduler fortsätter liksom utdelning av matpaket till de fattigaste familjerna. Lokalbristen är det stora hindret för att få de syriska barnen till skolan. När Lions efter samråd med skolmyndigheten sätter upp en skolmodul användes medel från EU och UNHCR för att bekosta lärarlönerna. Lions har inget personalansvar. Numer får vi hjälp av skolpersonal att organisera utdelningen av matpaket så att de mest behövande får stödet.
 
Din klubb kan bidra till en skolmodul, som ger 72 barn möjlighet att gå i skolan, genom att bidra med ca 120 000 kr. 
Den klubb, som inte har den möjligheten men ändå vill göra konkreta insatser kan bekosta ett antal matpaket för 250 kronor/st. Ett matpaket innehåller baslivsmedel, som räcker i en månad för en familj på fem personer.
Om din klubb bidrar till en skolmodul sätter vi upp en skylt med klubbens namn på ytterväggen, förutsatt att undertecknad får informationen.
Klubbens bidrag sker till distriktskassören och märkes DGB.                                                Lions Hjälpfond finns för bidrag från allmänheten.
 
PR- material finner Du på hemsidan lions.se/de glömda barnen. Jag kan skicka fler bilder om så önskas.
Små informationskort, sk I-phonekort, kan jag skicka vid förfrågan.
Om ni vill sälja armband, som är tillverkade av syriska flyktingar kan de beställas hos mig till en kostnad av 50 kr/st + porto. Dessa kan sedan säljas till ett högre pris.
Kontakta mig om Du har frågor eller önskar mer information!
 
I projektledningen finns också Annica Nordell, Mattias Öberg och Leif Niord. På plats i Turkiet har vi ovärderlig hjälp av Nilgün Niord och Siber Yörük. Siber är Lion i Adana och
syns bland de syriska skolbarnen på nedersta bilden.
 
Se bilder under "Foton" i menyn.
 
 
 
Lycka till med insamlingen för De Glömda Barnen och med Ditt presidentår!
 
Per Krantz, projektledare
perkrantz@telia.com
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter