Möten
Medlemmar

Styrelsen LC Linköping/Valla 2019 - 2020
Lionsåret börjar alltid den 1 juli och slutar den 30 juni nästföljande år.
Styrelsen för kommande året 2019/2020 består av följande medlemmar:
 

Funktion

Namn

Mobiltel.

e-post

President

Stefan Björklund

0709-813620

stefan.bjorklund@liu.se

1:a vice President

Monica Björklund

0733-524152

bjorklund.monica@gmail.com

2:a vice President

Kjell Turesson

0761-178087

kjell.o.turesson@telia.com

Sekreterare

Ann-Christine J Zandersson

0733-090525

anki.jo@gmail.com

Kassaförvaltare 

Lars Bark

0705-717580

labaswe@yahoo.se

Klubbmästare

Marianne Strenge Birgersson

0734-301230

pan_marbir@yahoo.se

Bidrag/Utbildning

Gösta Strand

0705-526260

gosta.strand@telia.com

Leo

Roland Gustafsson

0709-392504

rolgus42@gmail.com

Director

Vilhelm Ribbenhed

0704-283869

ribbenhed70@gmail.com

Hemsida

Tommy Andersson

0705-542200

tommy@promtech.se

Program/PR

Håkan Börjkesson

0702-061116

hakanborjesson24@gmail.com

Aktivitetssamordning

Arne Nähl

0760-242696

arne.nahl@gmail.com

Medlemsansvarig, tail twister

Bernt Fransen

0703-119294

bernt.fransen@telia.com


Styrelsens uppgift är bland annat att förbereda ärenden för beslut på Månadsmöten/medlemsmöten. Presidenten representerar klubben i 
externa sammanhang. President och kassör tecknar firma. 

Välkommen att kontakta oss:
Postadress till klubben är c/o Lars Bark, Ekdalsvägen 3, 582 46 Linköping.
Telefonsvar: 0763-386170 (lämna meddelande - vi ringer tillbaka) 
 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter