Möten
Medlemmar

Styrelsen LC Linköping/Valla 2020 - 2021
Lionsåret börjar alltid den 1 juli och slutar den 30 juni nästföljande år.
Styrelsen för kommande året 2020/2021 består av följande medlemmar:
 

  Funktion

  Namn

  Mobiltel.

  e-post

 President

 Monica Björklund

 0733-524152

 bjorklund.monica@gmail.com

 Vice President/Global Service  
 Trainer (GST)

 Kjell Turesson

 0761-178087

 kjell.o.turesson@telia.com

 Past President

 Stefan Björklund

 0709-813620

 stefan.h.bjorklund@gmail.com

 Director/Medlemsansvarig/LEO

 Per Krantz

 0702-885017

 perkrantz@telia.com

 Sekreterare

 Ann-Christine J   Zandersson

 0733-090525

 anki.jo@gmail.com

 Kassaförvaltare 

 Lars Bark

 0705-717580

 labaswe@yahoo.se

 Klubbmästare

 Marianne Strenge   Birgersson

 0734-301230

 pan_marbir@yahoo.se

 Suppleant Klubbmästare

 Lennart Svahn

 0732-770773

 lente.svahn@telia.com

 Program/PR

 Lillemor Jarledal Ahola

 0703-224001    

 Gerdstanny@gmail.com

 Tail twister

 Bernt Fransen

 0703-119294

 bernt.fransen@telia.com

 Bidrag/Utbildning (GLT)

 Gösta Strand

 0705-526260

 gosta.strand@telia.com


Styrelsens uppgift är bland annat att förbereda ärenden för beslut på Månadsmöten/medlemsmöten. Presidenten representerar klubben i 
externa sammanhang. President och kassör tecknar firma. 

Välkommen att kontakta oss:
Postadress till klubben är c/o Lars Bark, Ekdalsvägen 3, 582 46 Linköping.
Telefonsvar: 0763-386170 (lämna meddelande - vi ringer tillbaka) 
 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter