Möten

 

 

 

Att söka bidrag

 

Alla medel som Lions Club Kalmar samlar in hamnar i Hjälpkassan. Det handlar om c:a 400 000 kr per år som fördelas 1/3 vardera till internationell hjälp, nationell hjälp och lokal hjälp. Det bör nämnas att varenda insamlad krona går oavkortat till detta. Administrationskostnader betalas av medlemsavgifter.

Invånare i Kalmar kommun kan söka bidrag till föreningar som ägnar sig åt välgörande ändamål. Tex. ungdomsverksamhet, handikappade barn, sommarläger, äldreomsorg, kamp mot våld och droger. Vid särskilt trängande behov kan Lions även hjälpa utsatta barnfamiljer.

Ansökan om bidrag sänds till:   

Mats Strömberg, Piparegårdsvägen 4, 39477 Kalmar.

stromberg.mats@telia.com

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter