Möten

Att söka bidrag från Lions Club Kalmar

Invånare i Kalmar kommun kan söka bidrag till föreningar som ägnar sig åt välgörande ändamål. Tex. ungdomsverksamhet, handikappade barn, sommarläger, äldreomsorg, kamp mot våld och droger. Vid särskilt trängande behov kan Lions även hjälpa utsatta barnfamiljer.

Ansökan om bidrag sänds till:  

Mats Strömberg, Piparegårdsvägen 4, 39477 Kalmar.

stromberg.mats@telia.com

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter