Möten

  

Det var 1948 som lionsrörelsen kom till Europa från USA, 1953 bildades Lions Club Kalmar som den 84:e klubben i Sverige. Lions Club Kalmar har genom åren på olika sätt hjälpt enskilda människor som haft det svårt. Under 50-talet, när antalet fattiga var påtagligt, skedde detta t ex genom utdelning av mat- och leksakspaket till jul.  Numera undviker Lions att gå in med bidrag, där det är samhällets uppgift att stödja. Efter hand som samhället bättre kunnat ta hand om sina medborgare har inriktningen övergått till internationell hjälp och till att lokalt stödja handikappade och ungdomar mm. Årliga stipendier har inrättats för att stödja kultur, ungdomar och ungdomsledare. F n anslår klubben varje år 30.000 kr till sådana stipendier. Klubben ordnar även, sedan 50 år tillbaka, tillsammans med Falkens Scoutkår, en julfest för handikappade från hela södra länsdelen, en annan återkommande aktivitet är Lions julmarknad, som vi ordnat regelbundet i 60 år, detta är tillsammans med försäljning av julenar och påsketräd vår största inkomstkälla Klubbens mest spektakulära aktivitet genom alla år var 1981-84 med försäljning av minnesmynt i guld, silver och brons till förmån för bärgning av Regalskeppet Kronan. Efter kontakt med Hovet fick Lions tillstånd att använda kung Karl XVI Gustafs bild på myntets ena sida och relief av skeppet på den andra. Kalmar läns Museum och Barometern stödde helhjärtat aktiviteten liksom dåvarande PK-Banken och Posten jämte flera stora dagstidningar över hela landet. Detta bidrog till låga marknadsföringskostnader. Uppräknat till dagens penningvärde omsattes ca 2,5 mkr och klubben kunde skänka ett belopp motsvarande 825 tkr till Kronans bärgning.Trots sin ålder är klubben och dess medlemmar vid utmärkt hälsa, vilket t ex framgår av att klubbens hjälpverksamhet det senaste året uppgick till ca 275 tkr. Därför finns all anledning att med tillförsikt möta kommande år fram till nästa jubileum.  

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter