Meetings
Members

 TÖREL İLKELER

 

- Mesleğimin değerine olan inancımı, hizmetimi, nitelikleriyle üne kavuşturmaya çalışarak kanıtlamak;

 

- Çaba ve çalışmalarına başarıya ulaşmayı istemek, hakkım olan karşılığı aramak fakat özsaygımı yitirebileceğim, haksız yarar sağlayan ya da kuşku uyandıran işlerden elde edebileceğim başarıyı kabul etmemek;

 

- Kendi işimi ilerletmek için, başkalarınınkini bozmak gerekmediğini unutmamak; hizmet verdiğim kişilere ve topluma karşı vefalı, kendime dürüst davranmak;

 

- Çevremdekilere karşı davranışlarım, bulunduğum durumdaki haklarım veya ahlaki tutumum kuşku uyandırırsa, kusuru kendimde aramak ve kuşkuları gidermek;

 

- Arkadaşlığı bir araç değil, bir amaç olarak kabul etmek. Gerçek dostluğun; karşılıklı yarar gözetmediğine, kimseden bir şey beklemediğine, fakat hizmetin sunulan ruh içinde kabul edilmesi gerektiğine inanmak;

 

- Bir vatandaş ve kentli olarak, ulusuma, devletime ve toplumuma karşı yükümlülüklerimi unutmamak; sadakatimi söz, tutum ve davranışlarımla göstermek; zamanımı, çabamı ve olanaklarımı onlar için özgürce kullanmak;

 

- Acılıyı avundurma, zayıfı destekleme, muhtaçlara yardım etme yoluyla insanlara hizmet vermek;

 

- Eleştirilerimde dikkatli, övgüde ölçülü davranmak; yıkmak için değil yapmak için çalışmak.

 

AMAÇLAR

 

- Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek.

 

- İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak.

 

- Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katılımda bulunmak.

 

- Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek.

 

- Politikada taraf tutan ve dini inanç farkı gözeten hususların dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm konularda, kulüp üyelerinin serbest tartışmalar yapabilecekleri bir ortamı oluşturmak.

 

 

- Hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek; yeterliliğe özendirmek ve ticari, sınai, mesleki ve kamu hizmetleriyle özel girişimlerde yüksek törel ilkeleri yerleştirmek.

 

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter