Meetings
Members
TARİHÇE VE KURUCULAR
 
Türkiye'de Lions 6 Mayıs 1963 tarihinde Pera Palas'ta yapılan Genel Kurul'da İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü’nün kurulması ile başlamıştır. Kuruluş belge gecesi 18.9.1964'te yapılmıştır.
 
 
Lions'un ülkemizdeki kurucusu Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay'dır. Diğer 29 kurucu üye aşağıda sıralanmıştır
 
1- Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay                              Başkan
2- Niyazi Akı                                                                    İstanbul Valisi
3- Necdet Uğur                                                              İstanbul Emniyet Müdürü
4- Mehmet Uygun                                                          Müteahhit
5- Arif Ulubil                                                                    Mühendis
6- Abdi İpekçi                                                                  Yazar
7- A. Rahmi Bacıoğlu                                                    Tüccar
8- Nusret Arsel                                                               Tüccar
9- Halis Kurtca                                                                İstanbul Maarif Müdürü
10- Sabahattin Genay                                                    Müteahhit
11- Kamuran Görgün                                                     Profesör
12- Mümtaz Taylan                                                          Tüccar
13- Ekrem Şeref Egeli                                                    Ord. Prof. Dr.
14- Necmettin Arbatlı                                                      Organizatör
15- Süha Mermerci                                                         Tüccar
16- Nüzhet Tekül                                                             Tüccar
17- Faruk Berker                                                              Tüccar
18- Halis Kaynar                                                              Bankacı
19- Nadir Nadi                                                                  Yazar
20- Osman Nebioğlu                                                      Editör 
21- Mukbil Gökdoğan                                                      Profesör
22- Derviş Manizade                                                       Prof. Dr. 
23- Karabet Arman                                                          Doktor
24- Erdoğan Akbaş                                                         Müteahhit
25- Nabi Up                                                                      İthalatçı
26- Charles W. Hart                                                        Profesör
27- Othmar Rist                                                               İsviçre Başkonsolosu
28- Kamuran Baydur                                                      Toprak Mahsulleri Ofisi Gn.Md
29- Vedat Nedim Tör                                                      Yazar
 
Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter