Möten
Medlemmar

Vi hjälper !

Regler för bidragsansökningar

En viktig del i Lions arbete är att kunna hjälpa till lokalt i Hudiksvalls kommun.

Vad kan man då söka bidrag för? Vi har inga generella regler utan gör en enskild bedömning av varje ansökan. Beslut tas på Lions månadsmöten.

Klubben ger i första hand bidrag till våra målgrupper som är:

- Barn och Ungdom
- Funktionsnedsatta
- Äldre

Enskilda och familjer kan ansöka om bidrag men bidragen ska på intet sätt konkurrera med myndigheternas sociala ansvar.

Ideella föreningar hemmahörande i Hudiksvall stödjer vi i första hand för specifika projekt och ger inte bidrag till löpande verksamhet. Pengarna skall vara öronmärkta för någon av ovanstående målgrupper.
​Bidragsansökan skall gälla planerade projekt eller aktiviteter. Till redan genomförda projekt eller aktiviteter beviljas inte bidrag.

Hur söker man bidrag?

Skriv till oss i Lions Hudiksvall. Var gärna tydlig med motiven till din ansökan.

En bidragsansökan ska innehålla:
- En enkel beskrivning av vad du söker bidrag till samt ändamål.
- Vilka personer gäller ansökan för och ev. ålder.
- Total kostnad för ansökan och om det söks pengar från flera håll än från oss.

Glöm inte att uppge kontaktperson/er, telefon, e-post eller annan adress.

Beviljade ansökningar redovisas i form av en kortfattad skriftlig redogörelse efter slutförd aktivitet

Ansökan skickas till Lennart Johansson, Gråstensgatan 3, 825 33 Iggesund eller mail lennart.065020295@telia.com eller lionshudiksvall1952@gmail.com

Alla ärenden som inkommer till oss i Lions Club Hudiksvall, behandlas konfidentiellt.

Vi behandlar alla ansökningar och lämnar besked till den som skrivit en ansökan till oss, så snart vi fått in den till oss. I vår klubb har vi en grupp som sköter alla ansökningar om ekonomisk stöd. Alla ansökningar behandlas med sekretess.

 

 

Detta är en sammanställning över vad Lions Hudiksvall samlat in under de sista 10 åren och hur pengarna fördelats

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter