Möten
Medlemmar

Lite av vår historia i Lions Club Hässleholm

  • Lions Club Hässleholm bildades 1956. Initiativtagare var Bure Kinnman som också blev klubbens första president.
  • Första kyrkokonserten genomfördes den 14 december 1956. T4:s musikkår, stråkensamble och flera körer medverkade. Sångsolist var Maj Nordström-Roth.
  • Första loppmarknaden hölls 1957 och aktiviten upprepades c:a 40 år efter det.
  • Första Lions Lucia i samarbete med Norra Skåne 1961 och har upprepats sen dess med några ändringar i upplägget
  • Första ”Björken”- aktiviteten 1989. Genomförs fortfarande men i uppdaterad version.
  • Första ”Jul i gemenskap” 1974. Genom åren mycket uppskattat.
  • Exempel på övriga aktiviteter som genomförts/ genomförs är: Röda Fjädern (riksaktivitet med TV-gala), försäljning av julkärvar, ungdomsläger, nöjestivoli, golftävling, besök på äldreboenden med kaffe och sång, julskyltning, julgransinsamling.
  • Vi utvecklar hela tiden nya hjälpaktiviteter. Den senaste är "Lions Ljushjärta". Under de 6 år som Lions arrangerat Ljushjärtan i Hässleholm har fler och fler kommit för att tända ett ljus för sin kärlek eller annan person som betyder lite extra för dem.

Lions Clubs International - Välkommen till en riktigt stor familj!

Vi har totalt i världen 1,35 miljoner medlemmar i mer än 45 000 klubbar i mer än 206 länder och geografiska områden.

Lions har en dynamisk historia. Organisationen bildades 1917 i Chicago av affärsmannen Melvin Jones, 1948 kom lionsrörelsen till Europa och Lions Club Stockholm var den första klubben i Europa. Lions gör frivilliginsatser för olika typer av hjälpprojekt. Här ges några internationella exempel:

Lions ger synen tillbaka. Genom att utföra synundersökningar, donera utrustning till sjukhus och kliniker, distribuera medicin och sprida information om ögonsjukdomar arbetar Lions för sitt mål att ge syn till alla. Vi har utökat vårt engagemang att bevara synen genom otaliga lokala insatser och genom vårt internationella SightFirst-program, vilket arbetar för att utrota blindhet i världen.

Lions beviljar anslag. Sedan 1968 har Lions Clubs International Foundation (LCIF) beviljat mer än USD 700 miljoner i anslag som stöd till Lions humanitära projekt runtom i världen. LCIF blev år 2007 rankad som den främsta frivilligorganisationen i en studie gjord av The Financial Times.

Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper tillsammans till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga återuppbyggnadsinsatser.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter