Möten

Innehåll på denna sida:

1.   Kort inledning om klubben

2.   Historik

Hör gärna av dig om du har några frågor, se kontaktuppgifterna på sidan "Kontakta oss".

__________________________________________________________________________________

1.   Kort inledning om klubben

Grillby Club Lions har Grillby som tätort i en kultur- och jordbruksbygd ungefär 12 kilometer öster om Enköping. Grillby anlades 1875 som ett stationssamhälle vid Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, men orten förekommer i skriftliga källor redan på 1310-talet.

Lions Club Grillby har cirka tjugo medlemmar, både kvinnor och män. I samband med våra månadsmöten behandlar vi bl.a. vilka aktiviteter vi ska genomföra för att få intäkter för vår hjälpverksamhet. Vi äter också middag tillsammans samt har oftast någon form av underhållande aktivitet alternativt föredrag vid dessa möten.

Vi har flera aktiviteter som återkommer år efter år, på äppelmarknaden vid Grönsöö slott i oktober tar vi hand om parkeringen, vi tillverkar julkärvar för försäljning på bl.a. julmark­nader i Enköping och Grillby, vi ställer upp med korv- och kaffeförsäljning vid t.ex. auktioner när vi har möjlighet. Dessa aktiviteter ger oss de medel vi använder till vår hjälpverksamhet.

Sedan klubbens start den 14 september 1965 har vi samlat in över 2 miljoner kronor som direkt har gått till vår hjälpverksamhet. Hjälpverksamheten sker lokalt, nationellt och internationellt inom ett flertal områden. Exempel på lokal hjälpverksamhet är att vi ger bidrag till studieresor och musikstipendier för ungdomar, hjälp till någon enskild med sådant som faller utan för samhällets resurser, eller att vi stöttar någon lokal förening. Nationellt och internationellt ger vi bidrag till projekt, som Lions klubbar har startat och driver, och som vi inom klubben tycker vi vill stötta.

Historik

På våren 1965 kontaktade Lion Tage Karlsson, Lions Club Örsundsbro, Carl-Viktor Ceveman, med en förfrågan om intresse fanns att bilda en Lions Club i Grillby. Svaret blev att intresse fanns och vid ett informationsmöte som arrangerades i Grillby infann sig ca 35 personer, varav 18 accepterade medlemskap i den nya klubben. Några av dessa sk Chartermedlemmar är fortfarande aktiva i klubben, som framgår av medlemsmatrikeln.

Klubbens verksamhetsområde skulle huvudsakligen omfatta Trögds härad med något undantag, där Lions Club Enköping hade sin verksamhet. Lions Club bildades den 14 september 1965 och stiftelsefesten hölls i Litslena kyrka den 22 januari 1966. Till Charterpresident valdes Carl-Viktor Ceveman. Övriga styrelsemed-lemmar var Sven Hofving, Matz Ericson, Lars-Erik Karlsson, Gösta Jonsson, Ale Söderström och Einar Holst.

Lions Club Örsundsbro gav som fadderklubb ett värdefullt stöd till den nystartade klubben.

Den första aktiviteten ” Från kärv till skärv” genomfördes till julen 1965, således innan den formella invigningen av klubben. Målet för insamlingen var att finansiera en orgel till ålderdomshemmet Tallgården, vilket emellertid endast kunde realiseras med hjälp av ett kreditköp! Det första halvåret slutade därför med ett underskott i kassan! Men skam den som ger sig – efter nya aktiviteter blev det ordning på finanserna.

Under de första 25 åren genomfördes en mängd aktiviteter av de mest skilda slag, som framgår av följande exposé:

 • Mannekänguppvisning i Grillby skola med början 1967 och några år framöver.
 • Bilrally genom Trögden, 1967.
 • Potatisplockning från och med 1967.
 • Pensionärsutflykt till Björkö, 1968.
 • Insamling av pengar och säd. Tema Biafra-kriget
 • Pimpelfiske på Ekolsundsviken, ”Lion-rycket” 1968 – 1970.
 • Motionsverksamhet – tennis, handboll och fotboll 1968-1970.
 • Julgranshuggning och –försäljning, 70-talet.
 • Röda Fjädern – försäljning av lotter och ”bilfjädrar”, insamlingar mm 1969 och 1989.
 • Pensionärsresor till Mariefred 1971 och 1974.
 • Glasögoninsamling, 1972.
 • Lumpinsamling, 1974.
 • Pensionärsresa till Drottningholm, 1978.
 • Maskeradbal på Fånöö slott, 1979.
 • Pensionärsträffar, Fånöö slott 1981 med Jan Sparring och Ekolsunds slott 1988 med Harry Brandelius.
 • Insamling av kläder, skor husgeråd, leksaker till behövande i Mocambique, 1985 och 1987.
 • Musikläger för ungdomar från Trögden. Den mest långlivade aktiviteten – 21 läger under tiden 1969–1990 med totalt 184 deltagare!
 • Traditionsenliga höst- och vårfester med injudna gäster under drygt 20 år.
 • Knytning av julkärvar i början i Råby och Eneby och på senare tid i Fånöö.

Från denna period i klubbens historia kan även nämnas:

 • De fyra första kvinnliga medlemmarna togs in 1989.
 • Deltagande i Internationella ungdomsutbyten och ungdomsläger från och med 1969.
 • Kontinuerligt stöd till klubbens Fadderbarn genom SOS Barnbyar.
 • Under dessa första 25 år insamlades ca 850.000 SEK, som oavkortat har gått till välgörande ändamål enligt Lions policy.
 • En utförligare beskrivning med roliga episoder, bilder och detaljer finns att läsa klubbens minnesskrift vid 25 årsjubiléet.

Efter fyllda 25 – en mogen Lion-klubb

Under början av 90-talet minskades variationerna på aktiviteter och kom att i huvudsak innefatta följande aktiviteter som årligen inbringade c:a 30.000 SEK:

 • Trögdsresan; En årlig bussresa, vanligen i Trögden under professionell ledning av Chartermedlemmen Lion Erik Strand med besök i traktens kyrkor och hembygdsgårdar.
 • Julkärvar; Knytning av kärvar, tidigare hos chartermedlemmen Åke Jakobsson, Fånöö, och numer hos Gert Torsell och därefter försäljning i bygden.
 • Höstfesten med inbjudna gäster; På senare tid arrangerad i Litslena bygdegård med mat, musik, dans och lotterier.
 • Varmkorv- och kaffeförsäljning på ett antal lantbruksauktionen

Klubbens 30-årsjubileum firades den 10 februari 1996 först med vacker aftonmusik i Litslena kyrka och därefter med en middag i Litslena bygdegård. Även detta jubileum är dokumenterat i en liten minnesskrift.

Under den senare delen av 90-talet togs ett iniativ till ännu en aktivitet – större än någonsin, nämligen Midnattsolssflygningar till Kiruna, som pågick under åren 1997–2001. Initiativtagare var klubbmedlemmen och SAS-kaptenen Christer Axelsson, som med god hjälp av sin hustru Lion Tina svarade för huvuddelen av arrangemang, fösäljning och genomförande av denna 5-åriga aktivitet. Flygningarna blev en fantastisk succé, såväl PR-mässigt för Lions som intäktsmässigt. Totalt inbringade denna aktivitet drygt 1 MSEK netto till klubben. Genom ett fruktbart samarbete med LC Kiruna de sista två åren, kunde denna klubb inkassera ca 230 TSEK till sin verksamhet. En summering av alla intäkter från starten av LC Grillby ger vid handen att drygt 2 MSEK har strömmat in till klubben och snart därefter strömmat ut till behövande organisationer och människor.

En ny aktivitet initierades hösten 2003 av Jacob von Ehrenheim, Grönsöö, nämligen att ansvara för bilparkering i samband med den årliga äppelmarknaden, som arrangeras vid Grönsöö slott. Denna aktivitet har under ett par dagar varje höst gett ett betydande tillskott till kassan och blir förhoppningsvis en permanent aktivitet.

Fördelning av bidrag

Från och med verksamhetsåret 1996 / 1997 har bidragen i stort fördelats på följande sätt:

Internationellt – ca 30 % Nationellt – ca 33 %
* LCIF
* Röda Fjädern
* SOS Barnbyar
* Lions Cancerforskningsfond
* Daugavpils – Lettland
* Barn-Cancerforskningsfonden
* Framtid Rumänien
* Radiohjälpen
* Radiohjälpen – Kosovo
* Världens Barn
* Mission Aviation Fellowship (MAF)

Distrikt – ca 20 % Lokalt – ca 17 %
* Barndiabetes-läger
* Rädda Barnen – Enköping
* Barndiabetes – fond
* HSO – Enköping
* Viking Camp
* Stipendier – musik och idrott

Lejonkronan

Som erkänsla för en remarkabel Lion-insats tilldelades LC Grillby efter den första Midnatts-solsflygningen utmärkelsen Lejonkronan vid Riksmötet i Stockholm 1998. Lejonkronan pryder nu i tavelform en vägg i klubblokalen.

Melvin Jones Fellowship

Följande klubbmedlemmar har hedrats med utmärkelsen Melvin Jones Fellowship:

* Carl-Viktor Ceveman 1992
* Åke Jakobsson 1998
* Ale Söderström 1998
* Anders Oscarsson 1999
* Erik Strand 1999
* Karl-Are Eriksson 1999 (postumt)
* Christer Axelsson 2000
* Tina Axelsson 2000
* Ulf Sivander 2000
* Hans Andersson 2001
* Bengt Söderholm 2001
* Nils Wiberg 2001
* Thord Eriksson 2002
* Justus Wahlström 2003

Sist – men inte minst:
Vi har en synnerligen trivsam Lion-klubb med en härlig klubbanda!

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter