Meetings
Members

"Vrouw en kind in nood"

Sinds het ontstaan van onze Lions Club Aarschot - Parel van het Hageland (voorheen Lions Club Tremelo - Damiaan) zetten wij ons in voor vrouwen en kinderen in nood. Dankzij onze vrienden, sponsors en sympathisanten kunnen wij jaar na jaar onze objectieven bereiken en hulp bieden waar nodig. Ons wereldwijde motto "we serve" dragen wij hoog in het vaandel. Vriendschap en sociale dienstbaarheid staan in onze club centraal.

Onze projecten

OOOC Ter Heide in Rijmenam is een onthaal-, orientatie- en observatiecentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar die geplaatst worden omdat ze zich thuis in een ernstige conflictsituatie bevinden. Dit werk steunen we reeds vanaf de charter van de club in 1992.

 

Het Vluchthuis te Leuven, een tehuis voor vrouwen en kinderen die zich samen veilig en geborgen voelen na een periode van huiselijk geweld. Samen met inloopcentrum De Meander maakt het deel uit van het CAW.

 

Moeders helpen Moeders in Diest, gerund door vrijwillige dames in samenwerking met het OCMW, bezorgen we materiele steun voor behoeftige gezinnen.

 

 

Huize Levensruimte is een private organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, gelegen in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem). Hun doelgroep zijn kinderen en jongeren (< 18/21 jaar) en hun gezin die kampen met opvoedingsproblemen of die zich in een problematische leefsituatie bevinden. Gezinnen die opvoedingsproblemen ondervinden maar die nog voldoende draagkracht hebben om de kinderen thuis op te voeden kunnen bij hun terecht voor thuisbegeleiding.

 

Kommaraf vzw te Aarschot richt zich tot inwoners van Groot-Aarschot die omwille van financiële en/of psychosociale problemen in de armoede terecht zijn gekomen. De doorverwijzing gebeurt via de sociale dienst van OCMW Aarschot en CAW Oost-Brabant. Voor haar werking is KOMMARAF vzw afhankelijk van giften en sponsoring.

 

Zoneproject : Dienstencentrum Groenhoef te Scherpenheuvel-Zichem. Groenhof vangt mensen op met een hersenletsel dat niet aangeboren is, maar het gevolg is van een ongeval of ziekte.

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter